KÉO XUỐNG DƯỚI ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN NHA CÁC BẠN 

 

ASPIRA URBANDO 120/70-17

 

Aspira Terreno { Airblade + Vision + Vario + click}

 

Aspira Sportivo {Airblade + Vario }

 

=================================

Bảng giá ASPIRA có nhiêu đây thôi nhé mọi người

Aspira Sportivo : 70/90-17 : 470.000  => vỏ Trước xe số phổ thông , exciter , Future , Wave RS
Aspira Sportivo : 80/90-17 : 480.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter , Future , Wave RS
Aspira Sportivo : 90/80-17 : 495.000 => vỏ Trước xe số , exciter 150 2019 , Winner
Aspira Sportivo : 100/80-17 : 655.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter 135 ,
Aspira Sportivo : 110/70-17 : 655.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter 135 ,
Aspira Sportivo : 110/80-17 : 695.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter , winner
Aspira Sportivo : 120/70-17 : 680.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter , winner
Aspira Sportivo : 130/70-17 : 975.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter , winner
Aspira Sportivo : 140/70-17 : 1.030.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter , winner
Aspira Sportivo : 150/60-17 : 1.070.000 => vỏ Sau xe moto , exciter , winner , cbr , ktm , suzuki RR 150
Aspira Sportivo : 160/60-17 : 1.270.000 => vỏ Sau xe moto z300 , kawasaki 300 , ninja 300 ( độ lớn )

 

Xe tay ga

Aspira Sportivo : 70/90-14 : 400.000  => vỏ Trước LUVIAS
Aspira Sportivo : 80/90-14 : 445.000 => vỏ Trước Airblade , vision , Vario 2016
Aspira Sportivo : 90/90-14 : 470.000=> vỏ Sau Airblade , vision , Vario 2016

Aspira Sportivo : 90/80-14 : 470.000  => vỏ Trước Airblade 150  , Vario 2019
Aspira Sportivo : 100/80-14 : 570.000  => vỏ Sau Airblade 150  , Vario 2019

Aspira Sportivo : 110/80-14 : 695.000  => vỏ Trước NVX
Aspira Sportivo : 140/70-14 : 900.000 => vỏ Sau NVX

 

====================

vỏ ASPIRA SPORTIVO dành cho SH

Aspira Sportivo : 100/80-16 : 700.000 => vỏ Trước SH
Aspira Sportivo : 120/80-16 : 800.000 => vỏ Sau SH

====================

Bảng giá ASPIRA TERENO

Aspira TERENO: 70/90-17 : 445.000  => vỏ Trước xe số phổ thông , exciter , Future , Wave RS
Aspira TERENO: 80/90-17 : 490.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter , Future , Wave RS
Aspira TERENO: 100/80-17 : 655.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter 135
Aspira TERENO: 110/70-17 : 695.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter , winner
Aspira TERENO: 130/70-17 : 845.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter , winner
Aspira TERENO: 140/70-17 : 950.000 => vỏ Sau xe số phổ thông , exciter , winner

 

=====================

Bảng giá ASPIRA TERENO tay ga

Aspira Sportivo : 80/90-14 : 445.000  => vỏ Trước Airblade , vision , Vario 2016
Aspira Sportivo : 90/90-14 : 470.000 => vỏ SAU Airblade , vision , Vario 2016 , PCX
Aspira Sportivo : 100/90-14 : 560.000=> vỏ Sau Airblade , vision , Vario 2016 , Vario 2018 , PCX