+ MIỄN PHÍ CÔNG THAY

+ BAO RÁP LÊN XE !

+  CHỈ RIÊNG LẮP RÁP ĐÃ TIẾT KIỆM ĐƯỢC TỪ => 80.000VNĐ đến 150.000 VNĐ ( Vì sao ? vì mặt bằng nhà )

+  GIÁ VỎ LẠI LÀ GIÁ SỈ – CÒN GÌ TUYỆT VỜI BẰNG ??

+ LƯU Ý : TRÁNH NHẦM TIỆM GÂY RA NHỮNG VẤN ĐỀ KHÔNG MONG MUỐN !

 

BẢNG GIÁ MICHELIN MỚI NHẤT 2022 ! 

ĐẶC BIỆT BAO RÁP LÊN XE LUÔN NHA. 

bang-gia-michelin-3-min bang-gia-michelin-4-min

bang-gia-michelin-2
Bảng giá michelin tại Long Phụng mới nhất 2022

Bảng giá:  Mẫu gai : PILOT STREET 2   

 

 

Size -14 : dành cho xe tay ga ( HONDA  VISION , VARIO , AIRBLADE 125 , vỏ xe AIRBLADE 150 )
michelin pilot street 2 70/90-14  : 540.000 VNĐ  => giảm 10% => 490k
michelin pilot street 2 80/90-14 : 600.000 VNĐ => giảm 10% => 
michelin pilot street 2 90/90-14  : 700.000 VNĐ => giảm 10% => 
michelin pilot street 2 100/90-14  : 830.000 VNĐ => giảm 10% => 

( VỎ SAU SH MODE ,VỎ AIRBLADE 150 )

michelin pilot street 2 70/90-16  705.000 => giảm 10% => 620.000  
michelin pilot street 2 80/90-16 : 755.000  => giảm còn  680.000

(VỎ SH MODE , VISION 2021 ) 

michelin pilot street 2 60/90-17 : 520.000 VNĐ => giảm còn 470.000  
michelin pilot street 2 70/90-17 : 610.000 VNĐ => giảm còn 530.000
michelin pilot street 2 80/90-17 : 825.000 VNĐ => giảm còn 720.000  
michelin pilot street 2 90/80-17 : 860.000 VNĐ  => giảm còn 740.000 
michelin pilot street 2 100/80-17 : 1.000.000 VNĐ  => giảm 10% =>
michelin pilot street 2 110/70-17 : 1.165.000 VNĐ  => giảm 10% =>
michelin pilot street 2 120/60-17 : 1.330.000 VNĐ  => giảm 10% =>
michelin pilot street 2 120/70-17 : 1.410.000 VNĐ  => giảm 10% =>
michelin pilot street 2 130/70-17 : 1.465.000 VNĐ  =>giảm 10% =>
michelin pilot street 2 140/70-17  : 1.520.000 VNĐ =>giảm 10% =>
michelin pilot street 2 150/60-17 : 1.920.000 VNĐ => giảm 10% =>

 

=======================================

Bảng giá:  Mẫu gai : michelin MOTO GP   ( Các size -14  là vỏ dành cho xe tay ga )

Những lưu ý khi sử dụng michelin

Vỏ Airblade , vision , vỏ vario , vỏ mio
michelin MOTO GP
70/90-14 : 630.000  ( SAU )  => giảm 10% =>
michelin MOTO GP 80/90-14 : 650.000 ( TRƯỚC )  =>giảm 10% =>
michelin MOTO GP 90/90-14 : 670.000  ( SAU )  => giảm 10% =>
michelin MOTO GP 100/90-14 : 835.000 ( TRƯỚC )  => giảm 10% =>

Size đúng : VARIO 150 2018 , AIRBLADE 150
michelin MOTO GP 90/80-14 : 665.000 ( TRƯỚC )  => giảm 10% =>
michelin MOTO GP 100/80-14 : 690.000  ( SAU )  => giảm 10% =>

 

Vỏ xe Xố , xe tay côn michelin MOTO GP 
michelin MOTO GP 60/90-17 : 530.000 ( TRƯỚC )  => giảm 10% =>
michelin MOTO GP 70/90-17 : 640.000  ( SAU )  => giảm 10% =>
michelin MOTO GP 80/90-17 : 815.000 ( TRƯỚC )  => giảm 10% =>
michelin MOTO GP 90/80-17 : 820.000  ( SAU )  => giảm 10% =>
michelin MOTO GP
100/80-17 : 845.000 ( TRƯỚC )  =>giảm 10% =>
michelin MOTO GP 120/70-17 : 1.370.000  ( SAU )  =>giảm 10% =>

===============================

Hướng dẫn từng size dành cho xe bên dưới 

Bảng giá:  Mẫu gai : CITY GRIP 2   ( XE TAY GA )

CITY GRIP  90/90-12 : 650.000 VNĐ (TRƯỚC LEAD )=> giảm 10% =>
CITY GRIP  90/90-10  : 650.000 VNĐ  => giảm còn 570.000
CITY GRIP 
100/90-10  : 665.000 VNĐ ( SAU LEAD ) =>giảm 10% =>

CITY GRIP  120/70-10  : 875.000 VNĐ ( SAU VESPA LX )giảm 10% =>

CITY GRIP  100/90-12 : 710.000 VNĐ ( ZOOMER )giảm 10% =>

CITY GRIP  110/90-12  :810.000 VNĐ ( SAU ZOOMER )giảm 10% =>

CITY GRIP  110/70-11 : 760.000 VNĐ ( TRƯỚC PRIMAVERA + LX ) giảm 10% => 700.000

CITY GRIP 120/70-11  : 1030.000 VNĐ ( SAU VESPA PRIMAVERA ) => giảm còn 930.000

CITY GRIP 2 110/70-12 : 855.000 VNĐ ( Trước MSX + VESPA GTS ) => giảm 10% =>  ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 
CITY GRIP 2
120/70-12 : 976.000 VNĐ ( Trước MSX + VESPA GTS ) => giảm còn 1.040.000 ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 
CITY GRIP 2 130/70-12 : 1.366.000 VNĐ ( SAU VESPA GTS + MSX ) => giảm còn 1.250.000  ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP 2 140/70-12 : 1.600.000 VNĐ ( SAU VESPA GTS + MSX ) => giảm còn 1.450.000  ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 
CITY GRIP 2  100/80-14  : 945.000 VNĐ ( SAU AB + VARIO  + JANUS ) => giảm còn 900.000  ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP  90/90-14 : 870.000 VNĐ ( SAU AB )  => giảm còn 820.000  ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN )  

CITY GRIP  100/90-14 : 955.000 VNĐ ( SAU SH MODE ) => giảm còn 900.000  ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP 2 110/80-14  : 965.000 VNĐ ( Trước NVX ) ( Sau PCX ) => giảm còn 870.000  ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 
CITY GRIP  140/70-14  : 1.665.000 VNĐ ( VỎ SAU NVX ) ( Sau PCX ) => giảm còn 1.500.000 ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP 120/70-14 : 1.430.000 VNĐ ( SAU PCX ) => giảm còn 1.330.000 ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN )  

CITY GRIP 2 100/80-16  : 1.366.000 VNĐ ( Trước SH ) => giảm còn 1.280.000  ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP 2 120/80-16 : 1.656.000 VNĐ ( Sau SH ) => giảm còn 1.500.000 ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN )  

CITY GRIP 2 110/70-16 : 1.514.000 VNĐ ( Trước SH 300i) => giảm còn 1.360.000 ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP 2 130/70-16  : 1.746.000 VNĐ ( Sau SH 300i ) => giảm còn 1.590.000 ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP 2 140/70-16 : 2.184.000 VNĐ ( Sau SH ) => giảm còn 1.970.000 ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP 2 120/70-13 : 1.180.000 VNĐ ( Trước SH 300i) => giảm còn 1.062.000 ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP 2 140/70-13  : 1.300.000 VNĐ ( Sau SH 300i ) => giảm còn 1.170.000 ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP 2 150/70-13 : 1.650.000 VNĐ ( Sau SH ) => giảm còn 1.480.000 ( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

 

===================================================

Bảng giá:  Mẫu gai : CITY GRIP PRO ( Các size -14  là vỏ dành cho xe ga )

( CÁC BẠN XEM LẠI GIÁ MỚI TRÊN HÌNH ĐẦU TIÊN ) 

CITY GRIP PRO ( Các size -14  là vỏ dành cho xe ga )
70/90-14 CITY GRIP PRO : 500.000 VNĐ => giảm còn 450.000
80/90-14 CITY GRIP PRO : 510.000 VNĐ => giảm còn 460.000
90/90-14 CITY GRIP PRO : 610.000 VNĐ => giảm còn 580.000
110/80-14 CITY GRIP PRO : 730.000 VNĐ => giảm còn 690.000

Bảng giá:  Mẫu gai : CITY GRIP PRO ( Các size -17  là vỏ dành cho xe số )

CITY PRO 50/100-17 Xài ruột : 4100.000 VNĐ => giảm còn 390.000
CITY PRO 60/90-17 Xài ruột : 410.000 VNĐ => giảm còn 390.000
CITY PRO 70/90-17 Xài ruột: 485.000 VNĐ  => giảm còn 450.000
CITY PRO 80/90-17 Xài ruột: 595.000 VNĐ => giảm còn 560.000
CITY GRIP  PRO 70/90-17 Không Ruột : 545.000 VNĐ => giảm còn 500.000 ( Trước sonic , future , exciter , jupiter ) 
CITY GRIP  PRO 80/90-17 Không Ruột : 620.000 VNĐ => giảm còn 570.000
CITY GRIP  PRO 90/80-17 Không Ruột : 650.000 VNĐ  => giảm còn 600.000
CITY GRIP  PRO 100/80-17 Không Ruột : 800.000 VNĐ  => giảm còn 720.000

 

michelin road 5 : vỏ xe phân khối lớn 

michelin pilot road 5 120/70-17 : 3.200.000

michelin pilot road 5 160/60-17 : 4.200.000

michelin pilot road 5 180/55-17 : 4.400.000

michelin pilot road 5 190/55-17 : 4.500.000

==> giá 1 cặp : 120 + 180 => 6.800.000

==> giá 1 cặp 120 + 190 => 7.200.000

 

Vỏ trước và sau xe Piaggio Fly

Trước SAU NOZZA : 90/90-12

Trước Lead  : 90/90-12 . Sau Lead 100/90-10

Trước Vespa LX : 110/70-11 . SAU 120/70-10

Trước Vespa Primavera : 110/70-11 , Sau 120/70-11

Trước Zoomer : 100/90-12 , sau Zoomer 110/90-12

Trước + Sau : SPACY , ACRUZO : 100/90-10

 

 

Thông số

Exciter 150 :Vỏ trước 70/90-17 TL – vỏ sau 120/70-17 TL
Exciter 135:Vỏ trước 70/90-17 TL – vỏ sau 100/70-17 TL 
FUTURE – SONIC- RAIDER  – WAVE 110:   Vỏ trước 70/90-17 – vỏ sau 80/90-17 
 FZ + TFX :Vỏ trước 100/80-17 TL – vỏ sau 130/70-17 TL, 
WINNER :Vỏ trước 90/80-17 TL – vỏ sau 120/70-17 TL, 

MỘT SỐ SIZE : 90/80-17 : độ cho bánh sau từ những size 80/90-17 lên 90/80-17

MỘT SỐ SIZE : 100/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 100/70-17 lên 110/70-17

MỘT SỐ SIZE : 130/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 120/70-17 lên 130/70-17 ( WINNER , EXCITER )

MỘT SỐ SIZE : 140/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 130/70-17 lên 140/70-17 ( TFX )

MỘT SỐ SIZE : 140/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 140/70-17 lên 150/70-17  ( FZ S 150+ R15 )

 

Mô tả sản phẩm

– Nhập trực tiếp từ nhà máy MICHELIN Thái Lan.

– Cân bằng độ bám đường / hao mòn lý tưởng: Độ sau của gai theo yêu cầu và kết hợp các kiểu gai mới giúp lốp xe MICHELIN Pilot Street có độ cân bằng hoản hảo giữa độ bám đường và hao mòn. Các đường rãnh nghiêng về phía gờ có thể cắt ngang mặt nước và đảm bảo độ bám đường tốt trên mọi bề mặt ướt.

– Cực kỳ bền chắc: Thời gian sử dụng cực kỳ lâu dài là một đặc điểm quan trọng cho mọi hoạt động hàng ngày: chúng bền hơn 35% so với lốp xe MICHELIN Pilot Sporty.

– MICHELIN luôn hướng tới việc cùng nhau đem tới hiệu suất cao hơn nhiều lần: Tại MICHELIN, chúng tôi không bao giờ chỉ làm việc dựa trên một thành phần riêng lẻ của hiệu suất. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào toàn bộ các đặc tính cùng lúc: độ an toàn, độ bền và niềm hứng khởi trên lộ trình… và không chấp nhận bất kỳ sự đánh đổi nào. Đó là khái niệm của chúng tôi về MICHELIN® Tổng Hiệu suất™, điều đã và sẽ luôn làm nên sự khác biệt của chúng tôi trên từng chiếc lốp xe.

Vỏ trước và sau xe Honda: Air Blade, Click, Vario, Vision

Vỏ trước và sau xe Suzuki: Sky drive

Vỏ trước và sau xe SYM: Enjoy, Joyride, Passing

MICHELIN PILOT ROAD 5 
michelin-road-5
vỏ xe michelin road 5

=============================

 

MICHELIN CITY GRIP PRO

michelin1
Vỏ xe michelin chất lượng cao

=======================

 

Lốp xe michelin pilot street 2

==========================

 

Vỏ xe máy michelin CITY GRIP

 

 

Thông số

Exciter 150 :Vỏ trước 70/90-17 TL – vỏ sau 120/70-17 TL
Exciter 135:Vỏ trước 70/90-17 TL – vỏ sau 100/70-17 TL 
FUTURE – SONIC- RAIDER  – WAVE 110:   Vỏ trước 70/90-17 – vỏ sau 80/90-17 
 FZ + TFX :Vỏ trước 100/80-17 TL – vỏ sau 130/70-17 TL, 
WINNER :Vỏ trước 90/80-17 TL – vỏ sau 120/70-17 TL, 

MỘT SỐ SIZE : 90/80-17 : độ cho bánh sau từ những size 80/90-17 lên 90/80-17

MỘT SỐ SIZE : 100/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 100/70-17 lên 110/70-17

MỘT SỐ SIZE : 130/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 120/70-17 lên 130/70-17 ( WINNER , EXCITER )

MỘT SỐ SIZE : 140/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 130/70-17 lên 140/70-17 ( TFX )

MỘT SỐ SIZE : 140/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 140/70-17 lên 150/70-17  ( FZ S 150+ R15 )

 

Thông số:

  • Vỏ trước 100/80-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL. vỏ không ruột FZ150….
Mô tả sản phẩm:
  •  Nhập trực tiếp từ nhà máy MICHELIN Thái Lan.
  •  Cân bằng độ bám đường / hao mòn lý tưởng: Độ sau của gai theo yêu cầu và kết hợp các kiểu gai mới giúp lốp xe MICHELIN Pilot Street có độ cân bằng hoản hảo giữa độ bám đường và hao mòn. Các đường rãnh nghiêng về phía gờ có thể cắt ngang mặt nước và đảm bảo độ bám đường tốt trên mọi bề mặt ướt.
  •  Cực kỳ bền chắc: Thời gian sử dụng cực kỳ lâu dài là một đặc điểm quan trọng cho mọi hoạt động hàng ngày: chúng bền hơn 35% so với lốp xe MICHELIN Pilot Sporty.
  •  MICHELIN luôn hướng tới việc cùng nhau đem tới hiệu suất cao hơn nhiều lần: Tại MICHELIN, chúng tôi không bao giờ chỉ làm việc dựa trên một thành phần riêng lẻ của hiệu suất. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào toàn bộ các đặc tính cùng lúc: độ an toàn, độ bền và niềm hứng khởi trên lộ trình… và không chấp nhận bất kỳ sự đánh đổi nào. Đó là khái niệm của chúng tôi về MICHELIN® Tổng Hiệu suất™, điều đã và sẽ luôn làm nên sự khác biệt của chúng tôi trên từng chiếc lốp xe.

–  Vỏ trước và sau xe Yamaha: FZ150