Đồ màu : 9 món  – đồ nhám 12 món

Rất dễ để lựa chọn

FULL NHỰA MÀU KO TEM 9 món  : 1.600.000

FULL NHỰA MÀU TEM THƯỜNG : 1.850.000

FULL NHỰA MÀU TEM CANDY : 2.100.000

FULL NHỰA MÀU ĐẶC BIỆT : 2.400.000  ( MÀU XI MĂNG , ĐỎ CANDY , TÍM CANDY , XANH CANDY , XANH LỤC BẢO )

FULL NHỰA MÀU ĐẶC BIỆT + TEM THƯỜNG : 2.650.000  ( MÀU XI MĂNG , ĐỎ CANDY , TÍM CANDY , XANH CANDY )

FULL NHỰA MÀU ĐẶC BIỆT + TEM CANDY : 2.950.000  ( MÀU XI MĂNG , ĐỎ CANDY , TÍM CANDY , XANH CANDY )

==========

NHỰA NHÁM : FULL BỘ = 950K ( 12 MÓN )