Chuyên làm nồi tay ga chỉ với 1/3 giá hãng,

 

NỒI XE TAY GA CÓ 3 PHẦN CHÍNH 

Nồi trước – Dây curoa – Nồi Sau

 

 

BẢNG GIÁ LÀM NỒI TAY GA 

 AIRBLADE 125 – VARIO – CLICK 125 – SH – DYLAN – PS – LEAD 125

Nồi Trước + Nồi Sau  : Dán bố CACBON + sợi thủy tinh : 450k

DÂY CUROA : 450.000 VNĐ  ( vận hành trên 20.000 cây số thì mới thay )

BI NỒI : 170.000 VNĐ

==> TỔNG TIỀN : 1.070.000 VNĐ

 

BẢNG GIÁ LÀM NỒI TAY GA CHUYÊN SÂU

 BẢNG GIÁ : AIRBLADE 125 – VARIO – CLICK 125 – SH – DYLAN – PS – LEAD 125

Nồi Trước + Nồi Sau  : Tiện góc + dán bố CACBON + sợi thủy tinh : 650k

DÂY CUROA : 450.000 VNĐ ( vận hành trên 20.000 cây số thì mới thay )

BI NỒI : 170.000 VNĐ

==> TỔNG TIỀN : 1.270.000 VNĐ

 

Miễn phí công lắp ráp

 

Từ khóa SEO: Xe bị rung đầu, xe bị hao xăng, xe không bốc, nơi làm xe úy tín, nơi sửa xe uy tín, thay day curoa, dây curoa chính hãng, dây curoa yamaha, dây curoa honda, dây curoa SH….

BẢNG GIÁ DÂY CUROA

Xe
Hiệu
Giá
Bảo Hành
Dây curoa AB110
Bando Xanh
300,000

20.000 KM cho dây

Dây curoa AB125
Bando Xanh
450,000
Dây curoa SH 150
Bando Xanh
450,000
Dây curoa SH 125
Bando Xanh
450,000
Dây curoa Vision
Bando Xanh
300,000
Dây curoa Lead- SCR
Bando Xanh
300,000
Dây curoa Nouvo 1-2
Bando Xanh
280,000
Dây curoa Nouvo LX – Luvias
Bando Xanh
280,000
Dây curoa Nouvo 5
Bando Xanh
350,000
Dây curoa Hayate
Bando Xanh
280,000
Dây curoa Atila đời cũ
Bando Xanh
250,000
Dây curoa Atila Elizabet Fi
Bando Xanh
280,000
Dây curia PCX
Bando Xanh
450,000
Dây curoa SH Mode
Bando Xanh
450,000
Dây curoa AB 110
Chính Hãng Thái
300,000
Dây curoa AB 125
Chính Hãng Thái
450,000
Dây curoa SH 150-125
Chính hãng Ý
450,000
Dây curoa SH 125-150
Chính hãng Ý
450,000
Dây curoa Vision
Chính Hãng Thái
300,000
Dây curoa Lead- SCR
Chính Hãng Thái
300,000
Dây curoa No1-2-Mio
Chính Hãng Thái
280,000
Dây curoa NoLX-Luvias
Chính Hãng Thái
280,000
Dây curoa No5
Chính Hãng Thái
300,000
Dây curoa Hayate
Chính Hãng Thái
280,000
Dây curoa Atila
Chính hãng SYM
250,000
Dây curoa Atila Fi
Chính hãng SYM
280,000
Dây curoa PCX
Chính Hãng Thái
450,000
Dây curoa SH MODE
Chính Hãng Thái
450,000

 

———————————————–

 BẢNG GIÁ BI NỒI

Xe
Hiệu
Giá
Bảo Hành
Bi nồi Airblade 110 – Vision
Zin hãng
140,000
Bi nồi Airblade 125
Zin hãng
140,000
Bi nồi SH 150
Nhẹ 11,5grm
170,000
Bi nồi SH 125
Nặng 12,5grm
170,000
Bi nồi SH 150
Nặng 12,5grm
170,000
Bi nồi Lead
zin hãng
140,000
Bi nồi no1-2-mio
chính hãng
140,000
Bi nồi NO LX – Luvias
chính hãng
140,000
Bi nồi NO5
Chính hãng
140,000
Bi nồi Suzuki Hayate
Zin hãng
140,000
Bi nồi aitila
Chính hãng
100,000
Bi nồi aitila Fi
Chính hãng
100,000
Bi nồi PCX
Chính hãng
140,000
Bi nồi SH mode
Chính hãng
140,000
Bi nồi Airblade 110
Bando
140,000
Bi nồi Airblade 125 – PCX
Bando
140,000
Bi nồi SH 150
Bando – Nhẹ 11,5grm
170,000
Bi nồi SH 125
Bando – Nặng 12,5grm
170,000
Bi nồi SH 150
Bando – Nặng 12,5grm
170,000
Bi nồi Lead
Bando
140,000
Bi nồi No1-2-mio
Bando
140,000
Bi nồi No LX – Luvias
Bando
140,000
Bi nồi Bando Nouvo 5
Bando
140,000
Bi nồi Suzuki Hayate
Bando
170,000
Bi nồi Bando – Atila cũ
Bando
100,000
Bi nồi Bando – Atila Fi – Elizabelt
Bando
120,000
BẢNG GIÁ BỐ NỒI – CHUÔNG
Xe
Công Nghệ
Giá
Bảo Hành
Bố nồi + Chuông AB110
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông AB125
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông SH 150
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông SH 125
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông Lead 110
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông No1-2-Mio
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông No LX – Luvias
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông No 5
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông Su Hayate
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông Atila cũ
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông Atila Fi
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông PCX
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông Vision
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi + Chuông SH MODE
Cacbon+sợi thủy tinh
550,000
Bố nồi Airblade 110
Honda Thailand
450,000
Bố nồi Thái AB 125
Honda Thailand
450,000
Bố nồi SH 150
Honda Thailand
450,000
Bố nồi SH 125
Honda Thailand
450,000
Bố nồi Lead 110
Honda Thailand
450,000
Bố nồi No1-2-Mio –
Yamaha Zin
250,000
Bố nồi No LX – Luvias  – No5
Yamaha Zin
570,000
Bố nồi No5
Yamaha Thailand
570,000
Bố nồi  Atila
Italy
350,000
Bố nồi Atila Fi
Italy
450,000
Bố nồi PCX
Honda Thailand
450,000
Bố nồi Vision
Hãng Honda VN
450,000
Bố nồi SH MODE
Hãng Honda VN
450,000
Bố nồi AB 110
Hãng Honda VN
350,000
Bố nồi SH 150
Hãng Honda VN
350,000
Chuông AB110
Honda Thailand
280,000
Chuông AB125
Honda Thailand
280,000
Chuông SH 150
Honda Thailand
280,000
Chuông SH 125
Honda Thailand
280,000
Chuông Lead 110
Honda Thailand
550,000
Chuông No1-2-Mio
Yamaha Zin
250,000
Chuông No LX – Luvias
250,000
Chuông No 5
280,000
Chuông Atila
200,000
Chuông Atila Fi
250,000
Chuông PCX
Honda Thailand
280,000
Chuông Vision
Honda Thailand
250,000
Chuông SH MODE
Honda Thailand
280,000
 Chuông AB110
Honda Việt Nam
200,000
Chuông SH 150
Honda Việt Nam
280,000
Chuông SH 125
Honda Việt Nam
280,000
Chuông Lead 110
Honda Việt Nam
200,000