ÁO VISION

ÁO VISION

1. VISION ( sản xuất năm 2011-->2019 )

1.ống vỏ giảm xóc trước phải 257.180
2.ống vỏ giảm xóc trước tráI 268.070
3.Nắp trước tay lái 207.570
4.Nắp sau tay lái 188.980
5.Chắn bùn trước 232.100
6.ốp trước bên phải 219.230
7.Mặt nạ trước 149.270
8.ốp bên dưới 32.670
9.Sàn để chân 87.450
10.ốp trước bên trái 219.230
11.Chắn bùn A sau 64.020
12.Chắn bùn B sau 86.900
13.ốp nhựa trung tâm 51.920
14.ốp trong phía trên 271.700
15.ốp trong phía dưới 107.360
16.ốp sườn phải YG 229.790
17.ốp nhựa sàn bên phải 188.980
18.ốp sườn trái 229.790
19.ốp nhựa sàn bên trái 183.150