SIÊU KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA LONG PHỤNG
TỔNG HÓA ĐƠN GIẢM

LÊN ĐẾN 40%

MỤC XE TAY GA

Dàn áo ( màu ) : 2.500.000 VNĐ
Dàn nhám : 450.000 VNĐ
MÂM LỚN : 700.000 VNĐ – MÂM NHỎ : 500.000 VNĐ
CẢNG LỚN : 300.000 VNĐ – CẢNG NHỎ : 200.000 VNĐ
GẮP : 300.000 VNĐ
PHUỘC : 300.000 VNĐ
SƠN BÔ CHỐNG CHÁY : 300.000 VNĐ
===>Tổng TIỀN SƠN MÂM LỚN + CẢNG LỚN = 4.850.000 ==>> GIẢM 40% = 2.900.000 VNĐ
===>Tổng TIỀN SƠN MÂM LỚN + CẢNG LỚN = 4.500.000 ==>> GIẢM 40% = 2.700.000 VNĐ

 

 

MỤC XE SỐ 

Dàn áo ( màu ) : 1.500.000 VNĐ
Dàn nhám : 300.000 VNĐ
MÂM LỚN : 700.000 VNĐ – MÂM NHỎ : 500.000 VNĐ
CẢNG LỚN : 300.000 VNĐ – CẢNG NHỎ : 200.000 VNĐ
GẮP : 300.000 VNĐ
PHUỘC : 300.000 VNĐ
CẠC TE : 250.000 VNĐ
SƠN BÔ CHỐNG CHÁY : 300.000 VNĐ
Tổng TIỀN SƠN MÂM LỚN + CẢNG LỚN = 3.950.000 ==>> GIẢM 40% = 2.370.000 VNĐ
Tổng TIỀN SƠN MÂM LỚN + CẢNG LỚN = 3.650.000 ==>> GIẢM 40% = 2.190.000 VNĐ