SIÊU KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA LONG PHỤNG
TỔNG HÓA ĐƠN GIẢM

LÊN ĐẾN 40%

MỤC XE TAY GA

Dàn áo ( màu ) : 2.500.000 VNĐ  => giảm còn 1.500.000 
Dàn nhám : 450.000 VNĐ => giảm còn 270.000
MÂM LỚN : 700.000 VNĐ ==>  420.000
MÂM NHỎ : 600.000 VNĐ=> giảm còn  360.000
CẢNG LỚN : 300.000 VNĐ => giảm còn  180.000
CẢNG NHỎ : 200.000 VNĐ => giảm còn 120.000

GẮP : 300.000 VNĐ => giảm còn  180.000
PHUỘC : 300.000 VNĐ => giảm còn  180.000
SƠN BÔ CHỐNG CHÁY : 500.000 VNĐ => giảm còn  300.000 

 

MỤC XE SỐ 

Dàn áo ( màu ) : 1.500.000 VNĐ => giảm còn  1.050.000
Dàn nhám : 300.000 VNĐ => giảm còn  180.000
MÂM LỚN : 700.000 VNĐ ==>  420.000
MÂM NHỎ : 600.000 VNĐ=> giảm còn  360.000
CẢNG LỚN : 300.000 VNĐ => giảm còn  180.000
CẢNG NHỎ : 200.000 VNĐ => giảm còn 120.000

GẮP : 300.000 VNĐ => giảm còn  180.000
PHUỘC : 300.000 VNĐ => giảm còn  180.000
CẠC TE : 300.000 VNĐ => giảm còn  180.000
SƠN BÔ CHỐNG CHÁY : 500.000 VNĐ => giảm còn  300.000