Đồ nhựa Exciter 2010 chính hãng giá cực hấp dẫn | Vỏ xe máy

Đồ nhựa Exciter 2010

Rất dễ để lựa chọn đồ nhựa exciter 2010     Đồ màu : 12 món  – đồ nhám 5 món

FULL NHỰA MÀU KO TEM : 1.700.000

FULL NHỰA MÀU TEM THƯỜNG : 1.950.000

FULL NHỰA MÀU TEM CANDY : 2.200.000

FULL NHỰA MÀU ĐẶC BIỆT : 2.500.000  ( MÀU XI MĂNG , ĐỎ CANDY , TÍM CANDY , XANH CANDY , XANH LỤC BẢO )

FULL NHỰA MÀU ĐẶC BIỆT + TEM THƯỜNG : 2.750.000  ( MÀU XI MĂNG , ĐỎ CANDY , TÍM CANDY , XANH CANDY )

FULL NHỰA MÀU ĐẶC BIỆT + TEM CANDY : 2.950.000  ( MÀU XI MĂNG , ĐỎ CANDY , TÍM CANDY , XANH CANDY )

====

NHỰA NHÁM : FULL BỘ = 500k ( 5 MÓN )

ÁO EXCITER 2010 – Màu đen bạc , exciter 2010 tem spark  MÃ HÀNG : MS1 GIÁ  : 1.850.000 VNĐ

 

ÁO EXCITER 2010 – Màu đỏ , exciter 2010 tem lửa :   MÃ HÀNG : MS2  GIÁ  : 1.850.000 VNĐ

 

ÁO EXCITER 2010 RC – Màu VÀNG ĐEN , exciter 2010 tem RC : MÃ HÀNG : MS3  GIÁ  : 1.850.000 VNĐ

 

ÁO EXCITER 2010 RC – Màu ĐEN XANH, exciter 2010 tem CANDY : MÃ HÀNG : MS4

GIÁ TEM CANDY  : 2.100.000 VNĐ ( Đủ nhựa màu luôn )

GIÁ GIÁ TEM thường : 1.850.000 VNĐ ( Đủ nhựa màu luôn )

 

 

ÁO EXCITER 2010 CRYPTON- Màu ĐEN , exciter 2010 tem crypton : MÃ HÀNG : MS5

GIÁ  : 1.850.000 VNĐ ( Đủ nhựa màu luôn )

 

ÁO EXCITER 2010 CRYPTON- Màu đỏ, exciter 2010 tem crypton : MÃ HÀNG : MS6

Đỏ candy = 800.000 + 1.850.000 VNĐ ( Đủ nhựa màu luôn )

 

 

ÁO EXCITER 2010 – Màu ĐEN CAM , exciter 2010 : MÃ HÀNG : MS7

GIÁ  : 1.850.000 VNĐ ( Đủ nhựa màu luôn )

 

ÁO EXCITER 2010 LIMITED EDITION – Màu xanh ĐEN , exciter 2010 tem : MÃ HÀNG : MS8

GIÁ  : 1.850.000 VNĐ ( Đủ nhựa màu luôn )

 

ÁO EXCITER 2010 – Màu BẠC ĐEN , exciter 2010 không tem: MÃ HÀNG : MS9

GIÁ  : 1.550.000 VNĐ ( Đủ nhựa màu luôn )

 

ÁO EXCITER 2010 CRYPTON- Màu bạc đỏ, exciter 2010 tem crypton : MÃ HÀNG : MS10

GIÁ  : 1.850.000 VNĐ ( Đủ nhựa màu luôn )

 

ÁO EXCITER 2010 CRYPTON- Màu ĐEN , exciter 2010 tem crypton : MÃ HÀNG : MS11

GIÁ  : 1.850.000 VNĐ ( Đủ nhựa màu luôn )

 

ÁO EXCITER 2010 – Màu bạc, exciter 2010 : MÃ HÀNG : MS12

GIÁ  : 1.850.000 VNĐ ( Đủ nhựa màu luôn )