Đồ nhựa Exciter 2010 chính hãng giá cực hấp dẫn | Vỏ xe máy

Đồ nhựa Exciter 2010

St Mã Phụ Tùng Tên Phụ Tùng  SL | ÐơnGiá |
1 CHẮN BÙN SAU 143.000
2 Dẫn hướng gió   43.000
3 Dần hướng gió 43.000
4 ỐP bịt YẾM  78.000
5 ốp 82.000
===>  5 món nhám : 389.000
12 MÓN MÀU
1 Chăn bùn trước 191000
2 ốp sườn  167.000
3 lốp sườn 167.000
4 ốp sườn 64.000
5 Cốp xe  64.000
6 Cốp xe  64000
7 Mặt nạ 205.000
8 lốp đầu 155.000
9 ốp đầu sau 107.000
10 yếm 143000
11 yếm 143000
12 yếm trong 224000
===> 12 món màu : 1.694.000
Tay lái 285 000 GHI ĐÔNG KO CÔN
Tay lái  30500  GHI ĐÔNG CÓ CÔN  ( XE CÓ CÔN )
Giá đỡ ghi đông  235000
Giá để chân trái (đen mờ) 196 000  Gác CHÂN KO CAO SU
Giá để chân phải(đen mờ) 196000 Gác CHÂN KO CAO SU
Cụm để chân sau(đen mờ) 300000 GÁC CHÂN CÓ CAO SU
Cụm để chân sau(đen mờ) 397.000 GÁC CHÂN CÓ CAO SU
hộp đồ nghè (P)  54.000  HỘC ĐỎ NGHÈ.
hộp đựng bình ắc qui  113.000 |HỘC BÌNH
Tay dắt (đen nhũ)  314.000
CỤM ĐÓNG HỒ  1319000 ĐỒNG HỒ KHÔNG CÔN
CỤM ĐỒNG HỒ   990.000 |ĐỒNG HỒ CÓ CÔN
cụm Đèn pha  297.000 PHA NHỎ
cụm Đèn pha  515,000 PHA LỚN
CỤM ĐÈN XINHAN TRƯỚC  TRÁI + PHẢI :  300,000
Cụm đèn hậu  496000
KÍNH CHỤP ĐÔNG HỒ : 143.00 MẶT ĐỒNG HỒ
– đèn biển số  124.000 |CHỤP ĐÈN HẬU
– BỘ DÂY ĐIỆN 758,000 |DÂY SƯỜN
– CỤM CÀNG SAU(đen) 785.000 |GẤP
– cụm công tắc tay lái  265.000
– CỤM CÔNG TẮC TAY LÁI  160.001 | CÙM CÔNG TẮC
– tay phanh  650001 65000 TAY THẮNG.
– Taycôn  74.000 |TAY CÔN
– Ốp đầu trước (đen 1121)155.000 | BÓNG LỚN KO CÔN
– Ốp đầu trước (đen 1121) | 202.000 |ÓP ĐẦU CÓ CÔN.
– Bộ ông xã Cái  | 1.961.000 |PÔ FULL VĨ
– Ống xả  1.661.000 |PÔ KHÔNG VÌ

GIÁ TEM CANDY  : 450.000

GIÁ GIÁ TEM thường : 250.000 

 

 

ÁO EXCITER 2010 – Màu đen bạc , exciter 2010 tem spark  MÃ HÀNG :

 

ÁO EXCITER 2010 – Màu đỏ , exciter 2010 tem lửa :

 

ÁO EXCITER 2010 RC – Màu VÀNG ĐEN , exciter 2010 tem RC :

 

ÁO EXCITER 2010 RC – Màu ĐEN XANH, exciter 2010 tem CANDY : 

GIÁ TEM CANDY  : 450.000

GIÁ GIÁ TEM thường : 250.000 

 

 

ÁO EXCITER 2010 CRYPTON- Màu ĐEN , exciter 2010 tem crypton : MÃ HÀNG : MS5

 

ÁO EXCITER 2010 CRYPTON- Màu đỏ, exciter 2010 tem crypton : MÃ HÀNG : MS6

 

 

ÁO EXCITER 2010 – Màu ĐEN CAM , exciter 2010 : MÃ HÀNG : MS7

 

ÁO EXCITER 2010 LIMITED EDITION – Màu xanh ĐEN , exciter 2010 tem : MÃ HÀNG : MS8

 

ÁO EXCITER 2010 – Màu BẠC ĐEN , exciter 2010 không tem: MÃ HÀNG : MS9

 

ÁO EXCITER 2010 CRYPTON- Màu bạc đỏ, exciter 2010 tem crypton : MÃ HÀNG : MS10

 

ÁO EXCITER 2010 CRYPTON- Màu ĐEN , exciter 2010 tem crypton : MÃ HÀNG : MS11

 

ÁO EXCITER 2010 – Màu bạc, exciter 2010 : MÃ HÀNG : MS12