BẢNG GIÁ LỐP XE DUNLOP AUTO

QUÝ KHÁCH MUA 1 SẢN PHẨM BẤT KỲ SẼ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%

MUA 2 SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU 6% , MUA 4 SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU 7% 

 MIỄN PHÍ GIAO HÀNG + LẮP ĐẶT TRONG 10 KILOMET  THÀNH PHỐ

Hướng dẫn xem kích cỡ lốp xe

Ví dụ trong hình :

  • 225 là mặt tiếp xúc với đất , số càng lớn lốp xe càng lớn
  • 75 là chiều cao thành lốp xe , số càng nhỏ thì vỏ càng thấp
  • 16 là kích cỡ của mâm ( niềng , vành ) không thay đổi – chỉ thay đổi khi bạn thay mâm

 

STT Kích cỡ Mâm           Mã Gai      Xuất Xứ Giá  – Giá ( + VAT) 10%   

1        LTR         155R12C 88R         SPVAN01         Japan         1.668.600         1.835.460
2        PCR         155/70R12 73T         SPTR1 (ID)         Indo         1.067.910         1.174.701
3         LTR         165R13C 94R         SPVAN01         Thai         1.924.453         2.116.898
4         LTR         175R13C 97P         LT5 (ID)                Indo        1.946.700         2.141.370
5         PCR         155/65R13 73H         SPLM704          Thai         1.134.000         1.247.400
6         PCR         165/65R13 77T         SPR1          Indo         1.200.000         1.320.000
7         PCR         155/70R13 75T         SPT1         Indo         1.168.020         1.284.822
8         PCR         165/70R13 79T         SPTR1          Thai         1.200.000         1.320.000
9         PCR         175/70R13 82T         SPTR1          Indo         1.236.000         1.359.600
10         PCR         175/70R13 82H         SPLM705          Thai         1.379.167         1.517.083
11         PCR         185/70R13 86S         SPTR1         Indo         1.296.000         1.425.600
12         PCR         155/80R13 79S         SPT1         Indo         1.168.020         1.284.822
13         PCR         165/80R13 83S         SPTR1          Indo         1.245.890         1.370.479
14         LTR         165/80R13 94N         LT5 LT5         Indo         2.018.800         2.220.680

STT Kích cỡ Mâm 14        Mã Gai      Xuất Xứ Giá  – Giá ( + VAT) 10% 

15         PCR         165/60R14 75T          SPTR1         Thai         1.260.000         1.386.000
16         PCR         165/65R14 79S         EC300          Thai         1.570.180         1.727.198
17         PCR         165/65R14 79T         SPR1          Indo         1.197.780         1.317.558
18         PCR         175/65R14 82T         EC300 H1 EZ EC300+         Indo 1.425.600         1.568.160
19         PCR         175/65R14 82H         SPLM705          Thai         1.468.796         1.615.676
20         PCR         175/65R14 82H         SPR1         Indo         1.296.000         1.425.600
21         PCR         175/70R14 84H         SPLM704          Thai         1.438.400         1.582.240
22         LTR         185R14C 102R         SPVAN01         Thai         2.076.480         2.284.128
23         PCR         185/60R14 82H         SPLM705         Thai         1.653.750         1.819.125
24         PCR         185/65R14 86H         SPR1         Indo         1.538.310         1.692.141
25         PCR         185/65R14 86H         SPLM705          Thai         1.585.500         1.744.050
26         PCR         185/70R14 88H         SPLM705          Thai         1.575.000         1.732.500
27         PCR         185/70R14 88H         SPTR1          Indo         1.449.000         1.593.900
28         PCR         185/70R14 88S         EC300+          Indo         1.533.600         1.686.960
29         LTR         195R14C 106S         SPVAN01          Thai         2.268.000         2.494.800
30         PCR         195/70R14 91H         SPTR1          Indo         1.490.400         1.639.440
31         PCR         195/70R14 91H         SPLM704          Thai         1.620.000         1.782.000
32         PCR         205/70R14 94H         SPLM704         Thai         1.946.700         2.141.370

STT Kích cỡ Mâm 15        Mã Gai      Xuất Xứ Giá  – Giá ( + VAT) 10% 

33         PCR         145/65R15 72S          ES2030        Japan        1.672.722        1.839.994
34         PCR         175/50R15 75H         SPTR1        Thai        1.317.600        1.449.360
35         PCR         175/65R15 84H         EC300+        Japan        1.816.920        1.998.612
36         PCR         175/65R15 84H         SPR1        Indo        1.622.250        1.784.475
37         PCR         175/60R15 81H         EC300+        Thai        1.757.593        1.933.351
38         PCR         175/60R15 81S         SPTR1        Indo        1.557.360        1.713.096
39         PCR         185/55R15 82H         SPTR1 (TH) SPTR1 Thai 1.800.000 1.980.000
40         PCR         185/55R15 82H         EC300+ (ID) EC300+ Indo 2.200.000 2.420.000
41         PCR         185/55R15 82V         SPLM705  Thai          2.280.420          2.508.462
42         PCR         185/60R15 84H         SP2030          Thai          1.700.000          1.870.000
43         PCR         185/60R15 84H         SPLM705           Thai          1.848.000          2.032.800
44         PCR         185/65R15 88T         EC300+           Thai          1.998.000          2.197.800
45         PCR         185/65R15 88H         SPLM705          Thai          1.890.000          2.079.000
46         PCR         185/65R15 88H         SPR1           Indo          1.627.500         1.790.250
47         LTR         195R15C 106R         LT5          Thai          2.444.991          2.689.489
48         LTR         195R15C 106S         SPVAN01 SPVAN01 Thai 2.553.600 2.808.960
49         PCR         195/50R15 82V         SPLM705 (TH) SPLM705 Thai 2.399.490 2.639.439
50         PCR         195/55R15 85H         SPTR1 (TH) SPTR1 Thai 2.030.400 2.233.440
51         PCR         195/55R15 85V         SPLM705 (TH) SPLM705 Thai 2.152.500 2.367.750
52         PCR         195/60R15 88H         SPLM705 (TH) SPLM705 Thai 2.054.852 2.260.336
53         PCR         195/60R15 88H         SPR1 (ID) SPTR1 Indo 1.903.440 2.093.784
54         PCR         195/65R15 91H         SP300 (J) SP300 Japan 2.100.000 2.310.000
55         PCR         195/65R15 91H         SPLM705 (TH) SPLM705 Thai 1.944.000 2.138.400
56         PCR         195/65R15 91H         SPR1 (ID) SPTR1 Indo 1.782.000 1.960.200
57         LTR         195/70R15C 04S         SPVAN01 SPVAN01 Thai 2.447.280 2.692.008
58         PCR         205/60R15         SPLM704 (TH) SPLM704 Thai 2.284.130 2.512.543
59         PCR         205/65R15 94H         SPLM705 (TH) SPLM705 Thai 2.100.000 2.310.000
60         PCR         205/65R15 94H         SPR1 (ID) SPTR1 Indo 1.700.000 1.870.000
61         PCR         205/70R15 96H         SPTR1 (TH) SPTR1 Thai 1.868.830 2.055.713
62         PCR         205/70R15 96H         SPLM705 (TH) SPLM705 Thai 2.095.200 2.304.720
63         LTR         205/70R15C 106S         SPVAN01 SPVAN01 Thai 2.884.000 3.172.400
64         PCR         205/65R15 94H         EC300+ (ID) EC300+ Indo 2.113.564 2.324.920
65         SUV         215R15 100S TG20         TG20 Japan 3.400.000 3.740.000
66         PCR         215/60R15 94H         SPLM704  SPLM704 Thai 2.469.530 2.716.483
67         PCR         215/65R15 96H         SPTR1L  SPTR1 Indo 2.100.000 2.310.000
68         PCR         215/65R15         SPLM704  SPLM704 Thai 2.268.000 2.494.800
69         PCR         215/70R15 98H         SPTR1  SPTR1 Thai 2.002.320 2.202.552
70         PCR         215/70R15 98H         SPLM704          SPLM704 Thai 2.224.800 2.447.280
71         LTR         215/70R15C         106/104S         SPLT36 Thai         3.360.000         3.696.000
72         SUV         LT215/75R15         100/97S OW AT3        AT3 Thai         4.044.440         4.448.884
73         SUV         225/70R15         100T AT3          AT3 Thai         3.337.200         3.670.920
74         LTR         225/70R15C         112Q         SPLT37 Thai         2.912.000         3.203.200
75         SUV         235/75R15         109S AT22 LH          AT22 Thai         3.255.000         3.580.500
76         SUV         LT235/75R15         104/104S OW AT3          AT3 Thai         3.782.160         4.160.376
77         SUV         LT235/75R15         104/104S OW AT3          AT3 Thai         3.782.160         4.160.376
78         SUV         265/70R15         112T AT3 OW O DEEI          AT3 Thai         4.217.850         4.639.635
79         4×4         30X9.50R15LT         6PR MT1 (J)         MT1         Japan         5.081.482         5.589.630
80         SUV         31X10.50R15         109S AT3 OW       AT3         Thai         4.300.000        4.730.000
81         SUV         31X10.50R15 LT         GRANDTREK AT1          Indo         4.004.640         4.405.104
82         4×4         31X10.50R15LT         109N MT1 (J) MT1         Japan         5.703.700         6.274.070
83         4×4         32X11.50R15LT         113N MT1 (J) MT1         Japan         6.533.330         7.186.663
84         4×4         33X12.50R15LT         108N MT1 (J) MT1         Japan         7.051.850         7.757.035

STT Kích cỡ Mâm 16        Mã Gai      Xuất Xứ Giá  – Giá ( + VAT) 10% 

85         PCR         185/55R16 83H         SPTR1          Thai         2.100.000         2.310.000
86         PCR         185/55R16 83V         SPLM705          Thai         2.437.037         2.680.741
87         PCR         185/60R16 86H         EC300         Thai         2.670.370         2.937.407
88         PCR         195/50R16 84H         SPTR1          Thai         2.113.560         2.324.916
89         PCR         195/50R16 84V         EC300         Indo         2.540.740         2.794.814
90         PCR         195/55R16 87V         EC300         Indo         2.400.000         2.640.000
91         PCR         195/60R16 89H         EC300         Indo         2.500.000         2.750.000
92         PCR         195/60R16 89H         EC350         Indo         2.000.000         2.200.000
93         PCR         195/65R16         EC300+          Indo         1.898.148         2.087.963
94         LTR         195/75R16C 110N          SPVAN01         Thai 2.884.000         3.172.400
95         PCR         205/55R16 91H         SPTR1          Thai         2.224.800         2.447.280
96         PCR         205/55R16 91V         EC300          Thai         2.360.000         2.596.000
97         PCR         205/55R16 91V         SPLM705         Thai         2.415.000         2.656.500
98         4×4         205R16 104Q         SPTGR RF          Japan         3.848.910         4.233.801
99         SUV         205R16C  8PR         AT20 E GDLIQ          Thai         3.240.000         3.564.000
100         PCR         205/60R16 92H          SPLM705         Thai         2.450.000         2.695.000
101        PCR         205/60R16 92H         SPR1         Indo         2.180.310         2.398.341
102         PCR         205/60R16 92H         EC300+          Thai         2.450.000         2.695.000
103         PCR         205/65R16 95H         EC300+         + Indo         2.450.000         2.695.000
104         PCR         205/65R16 95V         VE303         Japan         2.850.000         3.135.000
105         PCR         205/65R16         SPLM704          Thai         2.400.000         2.640.000
106         SUV         205/80R16 104S         TG20 RF          Japan         3.893.400         4.282.740
107         SUV         205/80R16 104S         AT20 E RF        Thai         3.837.780         4.221.558
108         PCR         215/55R16 93H         EC300         Thai         2.611.820         2.873.002
109         PCR         215/60R16 95H         EC300+          Thai         2.613.600         2.874.960
110         PCR         215/65R16 98H         SP270          Japan         3.628.800         3.991.680
111         PCR         215/65R16 98H         EC300+         Thai         2.958.980         3.254.878
112         PCR         215/65R16 98H         SPLM705         Thai         3.003.481         3.303.829
113         SUV         215/65R16 98H         AT3        Thai         4.004.638         4.405.102
114         LTR         215/65R16C 109T         SPVAN01         Thai         3.584.000         3.942.400
115         SUV         215/70R16 00H         PT3 MV PT3         Thai         3.399.000         3.738.900
116         SUV         215/70R16 100T         AT3 BL DEEI          Thai         3.399.000         3.738.900
117         LTR         215/70R16C 108S         SPLT30A              Thai         3.484.440         3.832.884
118         LTR         215/70R16C 108T         SPVAN01          Thai         3.538.890        3.892.779
119         LTR         215/75R16C 113S         SPLT37          Thai         3.024.000         3.326.400
120         SUV         215/80R16 107S         TG20 RF TL          Japan         4.204.870         4.625.357
121         PCR         225/55R16 95V         SPLM704         Thai         2.869.990         3.156.989
122         PCR         225/60R16 98V         VE303 (JP)          Japan         3.337.200         3.670.920
123         PCR         225/60R16 98H         SPLM704         Thai         2.538.000         2.791.800
124         SUV         225/70R16 103T AT3 OW O DEEI        Thai         3.837.780         4.221.558
125         SUV         L225/75R16 10S AT3 OW DEIB             Japan         4.740.750         5.214.825
126         4×4         LT225/75R16 103Q         MT2          Japan         5.700.000         6.270.000
127         PCR         235/60R16 100W         VE303          Japan         3.517.500         3.869.250
128         SUV         235/80R16 109S         TG40         Japan         4.583.500         5.041.850
129         SUV         LT235/85R16 120R         AT3          Japan         5.339.518         5.873.470
130         4×4         LT235/85R16 108Q          MT2         Japan         6.500.000         7.150.000
131         4×4         LT235/85R16 108/104S         SPRG         Japan         5.117.040         5.628.744
132         SUV         245/70R16 111S         AT20          Thai         3.375.560         3.713.116
133         4×4         L245/75R16 108Q         MT2         Japan         6.785.638         7.464.202
134         SUV         255/70R16 111H         AT20 (LHD)          Thai         3.593.330         3.952.663
135         4×4         LT255/85R16 112Q         MT2         Japan         7.564.324         8.320.756
136         SUV         265/70R16 112S AT20         Thai         4.000.000         4.400.000
137         4×4         265/70R16 112Q MT2         Japan         5.784.480         6.362.928
138         SUV         LT265/75R16 112S AT3          Japan         6.451.916         7.097.108
139         4×4         LT265/75R16 112Q MT2         Japan         7.230.601         7.953.661
140         SUV         275/70R16 114T         TG28M2V TL WLT          Japan         5.139.290         5.653.219
141         4×4         LT285/75R16 122Q AT3          Japan         7.619.944         8.381.938
142         4×4         LT285/75R16 116Q MT2          Japan         8.231.759         9.054.935

STT Kích cỡ Mâm 17        Mã Gai      Xuất Xứ Giá  – Giá ( + VAT) 10% 

143         PCR         185/80R17 99M         TG32 Japan         3.900.000         4.290.000
144         PCR         205/45R17 88W         SPLM705 Thai         2.835.000         3.118.500
145         PCR         205/50R17 89V          SPLM704 Thai         2.667.780         2.934.558
146         PCR         205/55R17 91V          EC300+ Indo         2.425.000         2.667.500
147         PCR         205/60R17 94H         EC300+ Indo         2.177.780         2.395.558
148         PCR         215/45R17 91W          VE303 Japan         2.729.500         3.002.450
149         PCR         215/45R17 91W          SPLM705 Thai         2.379.300         2.617.230
150         PCR         215/50R17 91V         EC300+ Thai         3.024.000         3.326.400
151         PCR         215/50R17 95V          SPLM705         Thai         3.046.400         3.351.040
152         PCR         215/55R17 94W          VE303 Japan         3.450.500         3.795.550
153         PCR         215/55R17 94V         EC300+ Thai         3.092.470         3.401.717
154         PCR         215/55R17 94V          SPLM705 Thai         3.106.790         3.417.469
155         PCR         215/55ZR17 94Y         MAX050+ Japan         3.559.675         3.915.643
156         PCR         215/60R17        (J) SP270 Japan         4.104.000         4.514.400
157         PCR         215/60R17 96H         EC300+         Thai         2.920.050         3.212.055
158         PCR         225/45R17 94W        (J) VE303 Japan         3.920.000         4.312.000
159         PCR         225/45R17 94W        SPLM705 Thai 3.        136.000         3.449.600
160         PCR         225/45ZR17 94Y          MAX050+ XL           Japan         3.780.000         4.158.000
161         PCR         225/50R17 94W          VE303           Japan         3.780.000         4.158.000
162         PCR         225/50R17 94V          EC300+           Thai         2.835.000         3.118.500
163         PCR         225/50R17 94V          SPLM705           Thai         2.835.000         3.118.500
164         PCR         225/55R17 97W          VE303           Japan         3.780.000         4.158.000
165         PCR         225/55R17 97V          SPLM705           Thai         3.266.670         3.593.337
166         PCR         225/55ZR17 101Y          MAX050+          Japan         3.888.000         4.276.800
167         PCR         225/60R17 99H          SP270 R O SE           Japan         4.136.400         4.550.040
168         PCR         225/60R17 99H          SPLM704           Tha         2.800.000         3.080.000
169         SUV         225/65R17 02V          PT3 MV           Thai         3.808.000         4.188.800
170         SUV         225/70R17 108S          AT3 AT3 Thai         3.949.020     –    4.343.922
171         SUV         225/70R17C 108/106S          AT20           Thai         4.115.880         4.527.468
172         PCR         235/45R17 97W           VE303          Japan          4.400.000          4.840.000
173         PCR         235/45ZR17 94W           SPLM705          Thai          3.888.000          4.276.800
174         PCR         235/55R17 99V           SPLM704          Thai          3.570.000          3.927.000
175         SUV         235/65R17 08V          PT3 XL D           Japan          3.920.000          4.312.000
176         SUV         245/65R17 111S          AT20 (TH) AT20          Thai          3.920.000          4.312.000
177         SUV         245/70R17 110S          AT20 (J) AT20          Japan          5.117.040          5.628.744
178         SUV         255/65R17 110H          AT25 (TH) AT25          Thai          3.990.000          4.389.000
179         SUV         265/65R17 112S          AT20 (TH) AT20          Thai          3.733.330          4.106.663
180         SUV         265/65R17 112S          AT25 (TH) AT25          Thai          3.733.330          4.106.663
181         SUV         265/65R17 112T          AT22 (TH) AT22          Thai          3.733.330          4.106.663
182         SUV         P265/70R17 113S          AT20 (J) AT20          Japan          5.300.000          5.830.000
183         SUV         275/65R17 15H          PT3 MV (TH) PT3          Thai          4.951.110          5.446.221
184         SUV         275/65R17 115T          AT22 (J) AT22          Japan          5.392.590          5.931.849
185         SUV         285/65R17 116H          AT22 (Thai) AT22          Thai          5.800.000          6.380.000

STT Kích cỡ Mâm 18        Mã Gai      Xuất Xứ Giá  – Giá ( + VAT) 10% 

186         PCR         215/45R18 89W          MAXXTT          Japan          4.791.110          5.270.221
187         PCR         215/55R18 95H           MAX050          Thai          3.800.000          4.180.000
188         PCR         225/40R18 92W           VE303          Japan          3.600.000          3.960.000
189         PCR         225/40ZR18 92W          SPLM705          Thai          3.200.000          3.520.000
190         PCR         225/45R18 95W           VE303          Japan          4.109.700          4.520.670
191         PCR         225/45R18 95W          SPLM704          Thai          3.465.000          3.811.500
192         PCR         225/50R18 95W           MAX050          Japan          6.000.000          6.600.000
193         PCR         235/50R18 97V           SPLM704          Thai          4.266.000          4.692.600
194         PCR         225/55R18 102Y           MAX050+          Japan          4.200.000          4.620.000
195         SUV         225/55R18 98V          PT3 MV         Thai          3.400.000          3.740.000
196         PCR         225/55R18 98H          SP5000           Japan          3.960.000          4.356.000
197         PCR         225/60R18 100V          SPLM704           Thai          3.564.000          3.920.400
198         PCR         225/60R18 100H          MAX050           Japan          4.800.000          5.280.000
199         SUV         225/60R18 100H          SP01           Japan          4.300.000          4.730.000
200         SUV         225/60R18 100H          ST30           Japan          4.800.000          5.280.000
201         PCR         235/40R18 95W          VE303 XL           Japan          4.163.780          4.580.158
202         PCR         235/40ZR18 95Y          MAX050+ XL          Japan          4.305.000          4.735.500
203         PCR         235/55R18 99V          SP270 5T GEE           Japan 4.221.000 4.643.100
204         SUV         235/55R18 00V          SPLM705           Thai 3.920.000 4.312.000
205         SUV         235/60R18 07V          PT3 XL MV          Thai 4.032.000 4.435.200
206         SUV         235/60R18 107W          MAX050+ XL          Japan 4.320.000          4.752.000
207         PCR         245/40R18 97W          VE303 XL           Japan          4.672.083          5.139.291
208         PCR         245/40R18 97W          DZ102 XL          Japan          4.104.000          4.514.400
209         PCR         245/40ZR18 97Y          MAX050+ XL           Japan          4.700.000          5.170.000
210         PCR         245/45R18 100W          VE303 XL          Japan          4.200.000          4.620.000
211         PCR         245/45ZR18 100Y          MAX050+ XL           Japan          4.500.000          4.950.000
212         PCR         245/50R18 100W          VE303           Japan          4.600.000          5.060.000
213         PCR         255/35ZR18 94Y          MAX050+ XL           Japan          4.800.000          5.280.000
214         PCR         255/55R18 109Y          MAX050+ XL + Japan          4.900.000          5.390.000
215         SUV         255/60R18 12V          PT3 XL  Thai          4.536.000          4.989.600
216         PCR         265/35ZR18 97Y          MAX050+ XL           Japan 4.935.000 5.428.500
217         SUV         265/60R18 10H          PT3 O 4GM          Japan          4.950.000          5.445.000
218         SUV         265/60R18 10H          AT22 (Thai) AT22          Thai          4.562.960          5.019.256
219         SUV         265/60R18 110H          AT25 (TH) AT25          Thai          4.459.260          4.905.186
220         SUV         265/60R18 110H          AT20 (J) AT20          Japan          4.977.780          5.475.558
221         SUV         265/65R18 114V          GTAT30 (J) GTAT30          Japan          4.800.000          5.280.000
222         SUV         275/60R18 112H          AT23 (J) AT23          Japan          7.668.000          8.434.800
223         SUV         285/60R18 116V          AT25 (J) AT25          Japan          5.185.190          5.703.709
224         SUV         285/60R18 116V          AT22 (J) AT22          Japan          5.392.590          5.931.849
225         SUV         285/60R18 16V          PT3 MV (TH) PT3          Thai          5.600.000          6.160.000

STT Kích cỡ Mâm 19        Mã Gai      Xuất Xứ Giá  – Giá ( + VAT) 10% 

226         PCR 225/45R19 96W          VE303 XL (J) VE303          Japan 4.672.080          5.139.288
227         SUV 225/55R19 99V          PT3 DM (J) PT3          Japan 4.573.330          5.030.663
228         PCR 235/55R19 101V          SP270 (J) SP270          Japan          5.127.110          5.639.821
229         PCR 235/40R19 Max 050          (JP) MAX 050          Japan          5.700.000          6.270.000
230         PCR 245/35R19 93W          VE303 XL (JP) VE303          Japan          5.250.000          5.775.000
231         PCR 245/35ZR19 93Y          MAX050+ XL        Japan          5.775.000          6.352.500
232         PCR 245/40R19 98W          VE303 XL         Japan          4.882.500          5.370.750
233         PCR 245/40ZR19 98Y          MAX050+ XL (JP) MAX050+          Japan 5.184.000          5.702.400
234         PCR 245/45R19 102W          VE303 XL (JP) VE303          Japan          4.989.600 5         .488.560
235         PCR 245/45ZR19 102Y          MAX050+ XL (JP MAX050+          Japan          5.184.000          5.702.400
236         PCR 245/55R19 PT2 (J)          PT2          Japan          5.250.000          5.775.000
237         PCR 265/55R19 109V          GTAT30 (J) GTAT30          Japan          6.296.296          6.925.926
238         PCR 275/30ZR19 96Y          MAX050+ XL           Japan          6.000.000          6.600.000
239         PCR 275/35R19 100W          VE303 XL (J) VE303          Japan          5.407.500          5.948.250
240         PCR 275/35ZR19 100Y          MAX050+ XL (J) MAX050+          Japan 5.775.000          6.352.500
241         PCR 275/40ZR19 105Y          MAX050+ XL (J) MAX050+          Japan 5.948.250          6.543.075

STT Kích cỡ Mâm 20        Mã Gai      Xuất Xứ Giá  – Giá ( + VAT) 10% 

242         SUV 235/55R20 102V          MAX050 (J) MAX050 Japan          6.825.000          7.507.500
243         PCR 245/35ZR20 95Y          MAX050+ XL (J) MAX050+ Japan          6.000.000          6.600.000
244         PCR 245/45R20 103Y          MAX050+ XL (J) MAX050+ Japan          5.800.000          6.380.000
245         PCR 255/35ZR20 97Y          MAX050+ XL (J) MAX050+ Japan          6.200.000          6.820.000
246         PCR 255/45R20 105Y          MAX050+ XL (J) MAX050+ Japan          6.000.000          6.600.000
247         PCR 255/50R20 109Y          MAX050+ XL (J) MAX050+ Japan          5.600.000          6.160.000
248         SUV 265/50R20 111Y          MAX050+ XL (J) MAX050+ Japan          5.724.000          6.296.400
249         SUV 265/55R20 113V          AT30TRG (J) AT30TRG Japan          6.900.000          7.590.000
250         PCR 275/35ZR20 102Y          MAX050+ XL (J) MAX050+ Japan          6.500.000          7.150.000
251         PCR 275/30ZR20 97Y          MAX050+ XL (J) MAX050+ Japan          6.700.000          7.370.000
252         SUV 275/40R20 106Y          MAX050+ XL (J) MA X050+ XL Japan          6.480.000          7.128.000
253         SUV 285/50R20 112V          PT2A L1 GEE (J) PT2A Japan          7.466.670          8.213.337
254         SUV 315/35R20 110Y          MAX050+ XL (J) MAX050+ Japan          7.350.000          8.085.000
255         PCR 265/45R21          104W SP01           Japan          8.376.370          9.214.007
256         SUV 275/50R21          PT3A (J) PT3A Japan          10.000.000          11.000.000
257         PCR 295/35R21          107Y MAX050+ XL  Japan          8.424.000          9.266.400