BẢNG GIÁ LỐP XE BRIDGESTONE Ô TÔ

QUÝ KHÁCH MUA 1 SẢN PHẨM BẤT KỲ SẼ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%

MUA 2 SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU 6% , MUA 4 SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU 7% 

 MIỄN PHÍ GIAO HÀNG + LẮP ĐẶT TRONG 10 KILOMET  THÀNH PHỐ

Hướng dẫn xem kích cỡ lốp xe

Ví dụ trong hình :

  • 225 là mặt tiếp xúc với đất , số càng lớn lốp xe càng lớn
  • 75 là chiều cao thành lốp xe , số càng nhỏ thì vỏ càng thấp
  • 16 là kích cỡ của mâm ( niềng , vành ) không thay đổi – chỉ thay đổi khi bạn thay mâm

 

1 VỎ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%

 2 vỏ 6% ,  4 vỏ chiết khấu 7% 

KÍCH CỠ MÂM 12 inches        SAU VAT 10 %      CHƯA CHIẾT KHẤU 
1 155R12C 088R R623 Duravis        1,760,000

KÍCH CỠ MÂM 13 inches          MẪU GAI              –  ĐÃ VAT 10%   
2 Bridgestone 155/65R13 073T TEC THÁI Techno         1,122,000
3 Bridgestone 165/65R13 077H TEC thái Techno         1,408,000
4 Bridgestone 165/70R13 079S 150 Indo Ecopia         1,298,000
5 Bridgestone 165R13C 094R R623 Indo Duravis          2,145,000
6 Bridgestone 175/70R13 082H 150 Thái Ecopia          1,441,000
7 Bridgestone 185/70R13 086S 150 Indo Ecopia           1,320,000

KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 14 inches        MẪU GAI       –  ĐÃ VAT 10%  
8 Bridgestone 165/60R14 075H 150 VN Ecopia          1,320,000
9 Bridgestone 165/65R14 079S 150 Thâi Ecopia           1,177,000
10 Bridgestone 165/65R14 079T FS10 Thâi Firestone         968,000
11 Bridgestone 175/65R14 082H 150 Thâi Ecopia       1,419,000
12 Bridgestone 175/70R14 084H 150 Thâi Ecopia           1,581,800
13 Bridgestone 185/60R14 082H 150 Thâi Ecopia        1,785,300
14 Bridgestone 185/65R14 086H 150 Thâi Ecopia             1,705,000
15 Bridgestone 185/70R14 088H 150 Thâi Ecopia            1,606,000
16 Bridgestone 185R14C 102P R623 Indo Duravis             2,271,500
17 Bridgestone 195/70R14 091H 150 Indo Ecopia             1,581,800
18 Bridgestone 195R14C 106Q R623 Indo Duravis             2,486,000

 

 

1 VỎ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%

 2 vỏ 6% ,  4 vỏ chiết khấu 7% 

KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 15 inches        MẪU GAI         –  ĐÃ VAT 10%
19 Bridgestone 175/50R15 075H 150 Indo Ecopia                 1,452,000
20 Bridgestone 175/55R15 077V OSOA Thâi Potenza                 2,244,000
21 Bridgestone 175/65R15 084T ER37 Thâi Turanza                   2,002,000
22 Bridgestone 185/55R15 082V E030 Indo Potenza                   2,442,000
23 Bridgestone 185/55R15 082V EP30 Thâi Ecopia                    1,903,000
24 Bridgestone 185/60R15 084H EP15 VN Ecopia                    1,804,000
25 Bridgestone 185/60R15 084V EP30 Thâi Ecopia                  1,859,000
26 Bridgestone 185/60R15 084V T005 Indo Turanza                  2,008,600
27 Bridgestone 185/65R15 088H EP30 Thâi Ecopia                  1,856,800
28 Bridgestone 195/55R15 085V EP30 Thâi Ecopia                  2,178,000
29 Bridgestone 195/60R15 088V EP30 Thâi Ecopia                   2,101,000
30 Bridgestone 195/65R15 091H 150 VN Ecopia                    1,826,000
31 Bridgestone 195/65R15 091V EP30 Thâi Ecopia                   1,947,000
32 Bridgestone 195/65R15 091V EP30 VN Ecopia            1,936,000
33 Bridgestone 195/65R15 091H ER3 Thâi Turanza                 2,189,000
34 Bridgestone 195/65R15 091V T005 Indo Turanza                   2,142,800
35 Bridgestone 195/70R15C 104R R624 Thâi Duravis                 2,761,000
36 Bridgestone 195R15C 106R R623 Thâi Duravis            2,475,000
37 Bridgestone 205/65R15 094S B390 Indo B-Series             2,156,000
38 Bridgestone 205/65R15 094V EP30 Thâi Ecopia                1,760,000
39 Bridgestone 205/70R15C 106S R623 Thâi Duravis                2,458,500
40 Bridgestone 215/65R15 096V EP30 Thâi Ecopia                  2,343,000
41 Bridgestone 225/70R15C 112R CV40 Thâi Firestone             2,123,000
42 Bridgestone 235/70R15 103S 850 Thâi Ecopia               3,146,000
43 Bridgestone 235/75R15 109H 850 Thâi Ecopia                  3,355,000
44 Bridgestone 235/75R15 108S D689 Indo Dueler                   3,314,300

 

1 VỎ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%

 2 vỏ 6% ,  4 vỏ chiết khấu 7% 

KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 16 inches        MẪU GAI        ĐÃ VAT 10%
45 Bridgestone 185/55R16 083H ER37 Thâi Turanza              2,332,000
46 Bridgestone 185/55R16 083V ER3 Thâi Turanza                 2,332,000
47 Bridgestone 185/55R16 083V T005 Indo Turanza                 2,420,000
48 Bridgestone 185/60R16 086H EP30 Thâi Ecopia                   2,420,000
49 Bridgestone 195/50R16 084V ER33 Thâi Turanza                  2,530,000
50 Bridgestone 195/50R16 084V T005 Indo Turanza                     2,541,000
51 Bridgestone 195/55R16 087V T005 Indo Turanza                  2,376,000
52 Bridgestone 195/60R16 089H EP15 VN Ecopia                      1,980,000
53 Bridgestone 195/75R16C 107R R630 Nhat Duravis                 2,860,000
54 Bridgestone 205/55R16 091V EP15 Indo Ecopia                     2,431,000
55 Bridgestone 205/55R16 091V EP30 VN Ecopia                   2,288,000
56 Bridgestone 205/55R16 091V ER30 Thâi Turanza                2,627,900
57 Bridgestone 205/55R16 091V T005 Indo Turanza                   2,629,000
58 Bridgestone 205/60R16 092V ER33 Thâi Turanza                    2,447,500
59 Bridgestone 205/60R16 092V T005 Indo Turanza                 2,590,500
60 Bridgestone 205/65R16 095H EP15 Indo Ecopia                   2,431,000
61 Bridgestone 205/65R16 095H EP15 VN Ecopia                    2,299,000
62 Bridgestone 205/65R16 095V T005 Thâi Turanza                    2,541,000
63 Bridgestone 205/85R16 117L R202 JAPAN Duravis                    3,036,000
64 Bridgestone 205R16C 110R D689 Thâi Dueler                3,410,000
65 Bridgestone 215/60R16 095H ER33 Thâi Turanza                   2,992,000
66 Bridgestone 215/60R16 095V T005 Indo Turanza                  2,926,000
67Bridgestone 215/65R16 098H D689 JAPAN Dueler                    5,258,000
68 Bridgestone 215/70R16C 108S R624 Indo Duravis                  2,475,000
69 Bridgestone 215/70R16 099H D687 JAPAN Dueler                  3,894,000
70 Bridgestone 215/75R16C 113R CV40 Thâi Firestone                    2,189,000
71 Bridgestone 215/75R16 116R R624 Thâi Duravis                  2,387,000
72 Bridgestone 215/75R16C 113R R630 JAPAN Duravis                 3,190,000
73 Bridgestone 225/55R16 095V T005 Indo Turanza                   3,344,000
74 Bridgestone 225/60R16 098V T005 Thâi Turanza                    2,805,000
75 Bridgestone 225/75R16 103S D694 JAPAN Dueler                    4,730,000
76 Bridgestone 235/60R16 100W T005 Thâi Turanza                3,135,000
77 Bridgestone 235/65R16C 121R R630 JAPAN Duravis         3,322,000
78 Bridgestone 235/70R16 106H 850 Thâi Ecopia                 4,191,000
79 Bridgestone 235/80R16 109S D689 JAPAN Dueler             5,038,000
80 Bridgestone 245/70R16 111S D689 Thâi Dueler                   3,421,000
81 Bridgestone 245/70R16 111S D840 Thâi Dueler                   3,531,000
82 Bridgestone 245/70R16 111H LE02 Thâi Firestone                 2,959,000
83 Bridgestone 255/70R16 111T 684A Thâi Dueler                  3,421,000
84 Bridgestone 255/70R16 109H LE02 Thâi Firestone              2,937,000
85 Bridgestone 265/70R16 112S D840 Thâi Dueler               4,279,000
86 Bridgestone 700R16 117L R200 Thâi Duravis                 3,067,900

 

1 VỎ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%

 2 vỏ 6% ,  4 vỏ chiết khấu 7% 

KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 17 inches        MẪU GAI       –  ĐÃ VAT 10%
87 Bridgestone 205/45R17 088W EA03 Indo Potenza               2,800,600
88 Bridgestone 205/50R17 093H EP4A Thâi Ecopia               2,508,000
89 Bridgestone 205/50R17 089V T01 JAPAN Turanza                 2,706,000
90 Bridgestone 205/50R17 089V T005 VN Turanza                  2,354,000
91 Bridgestone 205/55R17 091V EP15 VN Ecopia                  2,393,600
92 Bridgestone 215/45R17 091W EA04 Thâi Potenza                    2,651,000
93 Bridgestone 215/45R17 091W T005 Thâi Turanza                  2,643,300
94 Bridgestone 215/50R17 091V ER33 Thâi Turanza                   3,267,000
95 Bridgestone 215/50R17 091W T005 Thâi Turanza                    3,245,000
96 Bridgestone 215/55R17 093V ER33 Thâi Turanza                    3,412,200
97 Bridgestone 215/55R17 094W T005 Thâi Turanza                   3,355,000
98 Bridgestone 215/60R17 096H AL01 Thâi Alenza                 3,149,300
99 Bridgestone 215/60R17 096H T005 Thâi Turanza                  3,230,700
100 Bridgestone 225/45R17 091W OSOA JAPAN Potenza                 4,868,600
101 Bridgestone 225/45R17 094W EA04 Thâi Potenza                  3,120,700
102 Bridgestone 225/45R17 091W T005 Thâi Turanza                   3,078,900
103 Bridgestone 225/50R17 094W E050 JAPAN Potenza                    5,000,600
104 Bridgestone 225/50R17 094W T005 Thâi Turanza                   3,098,700
105 Bridgestone 225/55R17 097W T005 Thâi Turanza                   3,383,600
106 Bridgestone 225/60R17 099V AL01 JAPAN Alenza                   4,237,200
107 Bridgestone 225/60R17 099V AL01 VN Alenza                 3,245,000
108 Bridgestone 225/60R17 099H DHPS JAPAN Dueler                  5,112,800
109 Bridgestone 225/65R17 102T D470 Thâi Dueler                 3,909,400
110 Bridgestone 235/45R17 097W T005 Thâi Turanza                   4,175,600
111 Bridgestone 235/55R17 099W T005 Thâi Turanza                   3,870,900
112 Bridgestone 235/60R17 102H ER30 JAPAN Turanza                   3,952,300
113 Bridgestone 235/60R17 102H LE02 Thâi Firestone                  2,916,100
114 Bridgestone 235/60R17 109T R66A JAPAN Duravis                  3,315,400
115 Bridgestone 235/65R17 108V AL01 JAPAN Alenza                    3,725,700
116 Bridgestone 245/45R17 095W T005 Thâi Turanza                  4,257,000
117 Bridgestone 245/65R17 111S D840 Thâi Dueler                  3,884,100
118 Bridgestone 255/65R17 110S D840 Thâi Dueler                  4,138,200
119 Bridgestone 265/65R17 112S 684A Indo Dueler                 4,016,100
120 Bridgestone 265/65R17 112S 684A Thâi Dueler                  4,145,900
121 Bridgestone  265/65R17 112S 693B Indo Dueler                 3,795,000
122 Bridgestone 265/65R17 112S 693B Thâi Dueler                3,965,500
123 Bridgestone 265/65R17 112S 693B VN Dueler                   3,802,700
124 Bridgestone 275/65R17 114H D840 JAPAN Dueler             5,265,700

 

1 VỎ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%

 2 vỏ 6% ,  4 vỏ chiết khấu 7% 

KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 18 inches        MẪU GAI                –  ĐÃ VAT 10%
125 Bridgestone 215/45R18 089W T005 JAPAN Turanza                   4,048,000
126 Bridgestone 225/40R18 088W OSOA JAPAN Potenza                  4,862,000
127 Bridgestone 225/40R18 088W T005 Thâi Turanza                   3,579,400
128 Bridgestone 225/45R18 091W T005 Thâi Turanza                    3,639,900
129 Bridgestone 225/50R18 AL01 Thâi Alenza                   3,520,000
130 Bridgestone 225/55R18 098V 850 Thâi Ecopia                  3,740,000
131 Bridgestone 225/55R18 098V AL01 JAPAN Alenza                  4,257,000
132 Bridgestone 225/55R18 098V DHPS Nhat Dueler            5,302,000
133 Bridgestone 225/60R18 100H AL01 JAPAN Alenza          4,631,000
134 Bridgestone 225/60R18 100V DHPS JAPAN Dueler             5,357,000
135 Bridgestone 235/40R18 095W T005 Thâi Turanza            3,652,000
136 Bridgestone 235/45R18 094W T005 Thâi Turanza          4,433,000
137 Bridgestone 235/50R18 101W T005 Thâi Turanza           4,644,200
138 Bridgestone 235/55R18 104V AL01 Thâi Alenza             3,955,600
139 Bridgestone 235/60R18 103W AL01 JAPAN Alenza            3,947,900
140 Bridgestone 235/60R18 103W AL01 VN Alenza          3,080,000
141 Bridgestone 235/60R18 103H LE02 Thâi Firestone           3,165,800
142 Bridgestone 245/40R18 093W T005 Thâi Turanza          4,455,000
143 Bridgestone 245/45R18 096W T005 Thâi Turanza           3,440,800
144 Bridgestone 245/50R18 100W T005 Thâi Turanza            5,192,000
145 Bridgestone 245/60R18 105H AL01 Nhat Alenza              4,631,000
146 Bridgestone 255/45R18 103W T005 Thâi Turanza             5,368,000
147 Bridgestone 255/55R18 109Y AL01 JAPAN Alenza             5,324,000
148 Bridgestone 255/55R18 109H D400 JAPAN Dueler          5,836,600
149 Bridgestone 255/60R18 112H 684A Thâi Dueler          4,598,000
150 Bridgestone 265/35R18 093W T005 Thâi Turanza          4,268,000
151 Bridgestone 265/60R18 110T 684A Thâi Dueler           4,624,400
152 Bridgestone 265/60R18 110H 684A VN Dueler           4,092,000
153 Bridgestone 275/45R18 103W T005 Thâi Turanza            4,928,000
154 Bridgestone 285/60R18 116V 693B JAPAN Dueler       4,763,000

 

1 VỎ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%

 2 vỏ 6% ,  4 vỏ chiết khấu 7% 

KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 19 inches        MẪU GAI      –  ĐÃ VAT 10%
155 Bridgestone 225/45R19 092W T01A JAPAN Turanza                5,214,000
156 Bridgestone 225/45R19 092W T005 JAPAN Turanza                    4,844,400
157 Bridgestone 225/55R19 099V AL01 Nhat Alenza                   4,488,000
158 Bridgestone 225/55R19 099V AL01 VN Alenza                   3,696,000
159 Bridgestone 235/45R19 095V AL01 VN Alenza                   4,180,000
160 Bridgestone 235/50R19 099V AL01 JAPAN Alenza                 5,005,000
161 Bridgestone 235/55R19 101W AL01 JAPAN Alenza                   4,752,000
162 Bridgestone 235/55R19 101W AL01 VN Alenza                    3,916,000
163 Bridgestone 235/55R19 101V EHL1 Thâi Ecopia                    4,191,000
164 Bridgestone 245/40R19 094W T005 Thâi Turanza                    5,225,000
165 Bridgestone 245/45R19 102Y ES7 JAPAN Potenza                    5,765,100
166 Bridgestone 245/45R19 098W T005 Thâi Turanza                   5,533,000
167 Bridgestone 245/55R19 103S D400 JAPAN Dueler              5,765,100
168 Bridgestone 255/35R19 096Y ES07 JAPAN Potenza                   6,844,200
169 Bridgestone 255/50R19 107Y AL01 JAPAN Alenza                   5,709,000
170 Bridgestone 255/50R19 107W DHPA JAPAN Dueler                    5,886,100
171 Bridgestone 275/35R19 100Y ES7 JAPAN Potenza                   6,131,400
172 Bridgestone 275/40R19 101W T005 Thâi Turanza                   6,072,000
173 Bridgestone 285/45R19 111W DHPA Nhat Dueler                    5,806,900

 

1 VỎ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%

 2 vỏ 6% ,  4 vỏ chiết khấu 7% 

KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 20 inches        MẪU GAI          –  ĐÃ VAT 10%
174 Bridgestone 235/55R20 102V AL01 JAPAN Alenza                  5,764,000
175 Bridgestone 235/55R20 102V D33A JAPAN Dueler                    7,252,300
176 Bridgestone 245/45F20 099Y T005 JAPAN Turanza                    7,322,700
177 Bridgestone 245/50R20 102V AL01 JAPAN Alenza                  6,548,300
178 Bridgestone 255/50R20 109V AL01 JAPAN Alenza                   5,622,100
179 Bridgestone 265/50R20 111V AL01 JAPAN Alenza                   5,830,000
180 Bridgestone 265/50R20 107V EHL1 Thâi Ecopia                    4,884,000
181 Bridgestone 275/40R20 106W DHPA JAPAN Dueler                 6,895,900
182 Bridgestone 285/50R20 112V AL01 JAPAN Alenza                   6,987,200
183 Bridgestone 315/35R20 110W DHPA JAPAN Dueler                   6,435,000