ÁO WAVE ALPHA

ÁO WAVE ALPHA

1. Wave  ( sản xuất năm 2002-2005 )

 

 

Wave alpha- ( sản xuất năm 2008-2020 )

 

 

====================================
WAVE ALPHA 2002-2005
1 ỐP ĐUÔI SAU 60.000
2 ỐP ỐNG YẾM CHÍNH 80.000
3 NẮP SAU TAY LÁI 120.00
4 NẮP TRƯỚC TAY LÁI 130.000
5 MẶT NẠ TRƯỚC 100.000
6 CHẮN BÙN TRƯỚC 250.000
7 ỐP GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI 60.000
8 ỐP GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI 60.000
9 CÁNH YẾM PHẢI 250.000
10 CÁNH YẾM TRÁI 250.000
11 ỐP ỐNG YẾM PHẢI 140.000
12 ỐP ỐNG YẾM TRÁI 140.000
13 CỐP PHẢI 110.000
14 ỐP SƯỜN PHẢI 250.000
15 ỐP SƯỜN TRÁI 260.000
16 CHẮN BÙN SAU 80.000

========================================
WAVE ALPHA 2007 – TRƯỚC ĐÙM – wave RS 110
1.BỘ ỐP ỐNG YẾM CHÍNH 110.000
2.BỘ MẮT NẠ TRƯỚC 120.000
3.BỘ CÁNH YẾM PHẢI 250.000
4.BỘ CÁNH YẾM TRÁI 270.000
5.BỘ ỐP YẾM PHẢI 190.000
6.BỘ ỐP YẾM TRÁI 190.000
7.BỘ ỐP SƯỜN PHẢI 190.000
8.BỘ ỐP SƯỜN TRÁI 190.000
9.NẮP TRƯỚC TAY LÁI 220.000
10.ỐP ĐUÔI SAU ZM 60.000
11.CHẮN BÙN TRƯỚC 220.000
12.Tấm ốp trung tâm phải 110.000
13.Tấm ốp trung tâm trái 110.000
14.Chắn bùn B trước 100.000
15.Nắp sau tay lái 100.000
16.Bộ chóa đèn 200.000
17.Chắn bùn sau 80.000