ÁO LEAD 110

ÁO LEAD 110

1. LEAD TẤT CẢ CÁC ĐỜI ( sản xuất năm 2008 )

1.CHẮN BÙN TRƯỚC 252.230
2.ỐP NHỰA TRƯỚC 254.650
3.ỐP ĐUÔI SAU TRÊN 107.580
4.ỐP SÀN BÊN PHẢI 87.010
5.ỐP SÀN BÊN TRÁI 87.010
6.ỐP KHOANG CHỨA ĐỒ TRƯỚC 114.730
7.NẮP KHOANG CHỨA ĐỒ TRƯỚC 38.830
8.ỐP DƯỚI SÀN XE 132.330
9.ỐP NHỰA TRUNG TÂM 41.140
10.BỘ HỘP ĐỂ ĐỒ 335.170
11.CHẮN BÙN SAU 54.340
12.NẮP SAU TAY LÁI 134.090
13.BỘ MẶT NẠ TRƯỚC 326.040
14.BỘ ỐP SƯỜN PHẢI 319.440
15.ỐP TRUNG TÂM PHẢI 33.660
16.BỘ ỐP ĐUÔI SAU DƯỚI 137.170
17.BỘ ỐP SƯỜN TRÁI 319.440
18.ỐP TRUNG TÂM TRÁI 33.660
19.BỘ NẮP TRƯỚC TAY LÁI 210.980