Full Lửa Winner

Full Lửa Winner

💥💥💥Exciter 150  – Winner :
Full combo : ( Pô – Xăng – Lửa )
Combo 1 : ( ic mở tua + pô e trụ) =>2050k
Combo 2 : (Mobin + Bugi) => 820k
Combo 3 : (họng xăng 32) => 1650k
Mở cổ Pô : 350k
Nhông Sên Đĩa Thái : 450k

 

a082788ecaeb24b57dfa 69849629254ccb12925d 318257c2e4a70af953b6 95317f04cc61223f7b70 9861bacc09a9e7f7beb8 19ec11efa38a4dd4149b 7be468edda8834d66d99