ÁO PCX

ÁO PCX

1. PCX ( sản xuất năm 2010 )

1.Chắn bùn trước 500.000
2.Nắp ốp sau trục cổ lái 150.000
3.ốp sườn phải 500.000
4.ốp sườn trái 500.000
5.ốp trước bên phải 550.000
6.ốp trước bên trái 550.000
7.Tấm ốp sàn phải 320.100
8.Tấm ốp sàn trái 320.100
9.Tấm ốp sau đồng hồ 272.800
10.Tấm thông gió trước 195.690
11.Sàn để chân phải 239.140
12.Sàn để chân trái 239.140
13.Tấm ốp sàn dưới 109.890
14.Nắp phải khóa điện 100.760
15.Nắp sau giá bắt tay lá 165.440
16.Nắp trước giá bắt tay lái 148.170
17.Đế đèn báo rẽ sau 528.770
18.Nắp hộc đồ trước trái 57.090
19.Tấm ốp trước đồng hồ 59.400
20.Chắn bùn sau bên trong 135.080
21.Bộ tấm ốp tay dắt sau 291.940
22.Bộ ốp yếm trung tâm 156.750
23.Bộ ốp trước bên trong 413.600