BẢNG GIÁ VỎ XE HANKOOK CAR AUTO

 

MUA 4 SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU 10% 

 MIỄN PHÍ GIAO HÀNG + LẮP ĐẶT TRONG 10 KILOMET  THÀNH PHỐ

Hướng dẫn xem kích cỡ lốp xe

Ví dụ trong hình :

  • 225 là mặt tiếp xúc với đất , số càng lớn lốp xe càng lớn
  • 75 là chiều cao thành lốp xe , số càng nhỏ thì vỏ càng thấp
  • 16 là kích cỡ của mâm ( niềng , vành ) không thay đổi – chỉ thay đổi khi bạn thay mâm

 

KÍCH CỠ MÂM 13 inches          MẪU GAI                         ĐÃ VAT 10%    –    SAU CHIẾT KHẤU 
1           145/70R13T          Kinery eco2          K435 Indo         1.027,000       950.000
2           155/70R13T 75T          Kinery eco2 K435 Indo         1.027,000         950.000
3          165/60R13T 73T          Kinery eco2 K435 Indo         1,261,000         1.131.700
4.          165/65R13T “ 7. m          Kinery eco2 K435 Indo         1,146,000        1.040.000
5          175/60R13H. ˆ 77H ˆ – Kinery eco2 K435 | Hàn Quốc        1,410,600         1,250,860
6           175/70R13T 82T | Kinery eco2 K435 Indo         1,311,000         1,170,100 .
KÍCH CỠ MÂM 14 inches          MẪU GAI         ĐÃ VAT 10%  – SAU CHIẾT KHẤU  
7 155/70R14T 77T Kinery eco2 K435 Indo         1,350,000            1,200,800 .
8 165/60R14T 75T Kinery eco2 1 K435 Indo         1,116,000           1,017,600
9 165/65R14T 79T Kinery eco2 K435 Indo         1,050,500             870,500
10 175/65R14T 82T Kinery eco2 K435 Indo            1,332,100         1,190.000
11 175/70R14T 841. Kinery eco2 K435 Indo            1,344,200        1,200.000
12 185/60R14T 82T Kinery eco2 K435 i indo.         1,487,200         1,310.000
13 185/65R14T 86T Kinery eco2 K435 Indo            1,422,300         1,260,000
14 185/70R14T 88T Kinery eco2 K435 Indo             1,398,100        1,240,000
15 195/70R14T 91T Kinery eco2 K435 Indo             1,504,800        1,330,000
KÍCH CỠ MÂM 15 inches          MẪU GAI                   ĐÃ VAT 10%
16 175/50R15H | 75H Kinery eco2 K435 Indo                1,190,200
17 175/60R15H 81H Kinery eco2 K435 Indo              1,248,500
18 185/55R15H 82H Kinery eco2 K435 Indo                1,485,000
19 185/60R15H 84H Kinery eco2 K435 Indo                 1,467,400
20 185/65R15T 88T Kinery eco2 K435 Indo               1,555,400
21 195/55R15H 85H Kinery eco2 K435 Indo                1,684,100
22 195/60R15H 88H Kinery eco2 K435 Indo                 1,600,500
23 195/65R15T 91T  Kinery eco2 K435 Indo                 1,537,800
24 205/65R15T 94T Kinery eco2 K435 | Indo                 1,593,900 .
KÍCH CỠ MÂM 16 inches          MẪU GAI                        ĐÃ VAT 10%
25 185/55R16H 83H | Ventus prime3 K125 Indo           1,785,300
26 195/50R16H 84H Kinery eco2 K435 Indo                1,667,600
27 195/55R16V 87V Kinery eco2 K435 Indo               1,596,100 .
28 195/60R16H 89H Kinery eco2 K435 Indo                1,731,400
29 205/55R16W 91W Ventus prime3 K125 Indo            1,681,900
30 205/60R16V 92V Kinery eco2 K435 Indo                1,731,400
31 205/65R16H me Iø Kinery eco2 R 1 K435 Indo                 1,654,400
32 215/55R16W XL 97W Ventus prime3 K125 Indo                  2,036,100
33 215/60R16V 95V Kinery eco2 K435 Indo                  2,123,000 .
34 225/50R16W 92W Ventus prime3 K125 | Indo                  1,888,700
KÍCH CỠ MÂM 17 inches          MẪU GAI                          ĐÃ VAT 10%
35 205/45R17V XL 88V Ventus prime3 K125 Indo                 1,915,100
36 205/50R17VXL 93V Ventus prime3 K125 Iindo.                 2,112,000
37 215/45R17W M 91W | Ventus prime3 K125 . Indo                1,961,300
38 215/50R17W XL 95W Ventus prime3 K125 Indo                  2,152,700
39 215/55R17W 94W . Ventus prìme3 K125 Indo               2,355,100
40 225/45R17W XL 94W Ventus prime3 mu K125 Indo                  2,010,800
41 225/50R17W XL 98w Ventus prime3 K125 ì Indo                  2,206,600
42 225/55R17W XL 101W Ventus prime3 K125 Indo               2,349,600
43 245/40R17W 91W Ventus prime3 K125 Indo                3,087,700
44 245/45R17V 95V i Ventus prime3 K125 | Indo                3,028,300
KÍCH CỠ MÂM 18 inches          MẪU GAI                          ĐÃ VAT 10%
45 215/40R18W XL 89W Ventus prime3 | K125 | Indo                 2,809,400
46 215/45ZR18Y M 93Y VentusS1 evo3 K127 Hàn Quốc               2,946,900 |
47 225/40R18W XL 92W Ventus prime3 c K125 Indo                  2,657,600
48 1225/45R18W XL 95W Ventus prime3 K125 indo                 2,787,400
49 225/50R18W 95W Ventus prime3 K125 Indo                 2,926,000
50 235/407R18Y XL 95Y VentusS s1evo3 K127 | Hàn Quốc                 0 3,072,300
51 235/45R18W XL 98W Ventusprime3  K125 Indo            3,017,300
52 245/407R18Y XL 9x. mm VentusS1 vo. K127 | Hàn Quốc                3,228,500
53 235/50R18W XL 101W Ventus prime3 K125 Indo                 3,133,900
54 245/45R18W XL 100W Ventus prime3 K125 Indo                3,328,600
55 245/50R18W 100W Ventus prime3 K125 Indo                 3,258,200 .
56 255/35R18W XL 94W Ventus prime3 K125 Indo                 3,311,000
57 265/35R13WXL | 97W | Ventus prime3 K125 Indo                 3,516,700
KÍCH CỠ MÂM 19 inches          MẪU GAI                                        ĐÃ VAT 10%
58 225/357R191Y) XL | (88Y) Ventus S1 evo3 K127 Hàn Quốc           4,306,500
59 225/407R19\V) XL (93) Ventus S1 evo3 K127   Hàn Quốc                 4,518,800
60 225/45ZR19Y XL 96Y Ventus S1 evo3 K127 | Hàn Quốc              4,654,100
61 245/35ZR19(Y)XL (93V). i Ventus S1 evo3 K127 | Hàn Quốc                  5,119,400
62)245/407R19(Y) xL. (9y) Ventus S1 evo3 K127 ] Hàn Quốc                 4,371,400
63 255/35ZR19(Y) XL (96V) Ai Ventus S1 evo3 ¡ K127 Hàn Quốc                4,218,500
64 255/40ZR19(Y) XL (100V) Ventus S1 evo3 K127 – Hàn Quốc               5,550,600
65 275/35ZR19(Y) XL | (100Y) | Ventus S1 evo3 K127 : Hàn quốc                 5,810,200
66 275/407R19(Y) XL (105Y) Ventus S1 evo3 K127 | Hàn Quốc                 6,109,400
KÍCH CỠ MÂM 15 inches          MẪU GAI                             ĐÃ VAT 10%
67  235/75R15H | 105H Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc                2,772,000
68  235/75R15TXL mi 109T Dynapro AT2 R11 | Indo                2,719,200
69 255/70R15H XL . 112H Dynapro HP2 RA33 Hàn quốc.               3,218,600
KÍCH CỠ MÂM 16 inches          MẪU GAI                            ĐÃ VAT 10%
70  215/70R16H 100H | Dynapro HP2 ¡ RA33 | Hàn Quốc                 2.630.000
71  225/70R16H 103H | Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc             3,419,900
KÍCH CỠ MÂM 16 inches          MẪU GAI                             ĐÃ VAT 10%
72 225/70R16T 103T Dynapro AT2 RF11  Indo                 3,307,700
73 225/75R16H. 104H Dynapro HP  RA23 Hàn Quốc                3,395,700
74 235/60R16H 100H | Dynapro HP? RA33 Hàn Quốc               2,883,100
75 235/70R16H 106H | Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc                3,248,300
76 235/70R16T XL 109T Dynapro AT2 RF11 Indo                3,206,500
77 245/70R16H XL 11H Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc                3,164,700
78 245/70R16T XL 11T Dynapro AT2 RF11 Indo            3,164,700
79 255/65R16H 109H Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc                3176800
80 255/70R 16T. Ô- 11T Dynapro AT2 RF11 Indo                3,355,000
81 265/70R16H 112H Dynapro HP2 – RA33. Hàn Quốc                  3,289,000
82 265/70R16T 112T Dynapro AT2 | R.HL ndo               3,265,900
KÍCH CỠ MÂM 17 inches          MẪU GAI                         ĐÃ VAT 10%
83 215/60R17H 96H Kinery eco2 K435 Indo                2,344,100
84 225/60R17H 99H Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc .               3,188,900
85 225/65R17H 102H Dynapro HP2 i RA33 Hàn Quốc               3,069,000
86. 235/60R17V 102V c Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc               2,665,300
87 235/65R17VXL 108V. Dynapro HP2 RA33: | Hàn Quốc                2,825,900
88 235/65R17T 104T Dynapro AT2 RF11 Indo               2,812,700 .
89 245/65R17H M 111H Dynapro HP2 i RA33 | Hàn Quốc                 3,433,100
90 245/70R17H 110H- Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc                 3,723,500
9. 265/65R17H 112H | Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc               3,258,200
92 265/65R17T 112T Dynapro A2. | R1 Indo              3,169,100
KÍCH CỠ MÂM 18 inches          MẪU GAI                            ĐÃ VAT 10%
93 225/55R18V 98V Ventus prime3 K125 Indo                 2,657,600
94 235/55R18V XL 104V Ventus prime3 K125 indo                 2,968,900
95 P235/60R18H 102H Optimo H426 H426 Hàn Quốc.               3,217,500
96 235/60R18W 103W | VentusSlevo2SUV K117A Hàn Quốc                3,423,200 OE Audi Q5
97 245/60R18H 105H ‘ Dynapro HP2 . RA33 ¡| Hàn Quốc                 3,716,900
96. 255/60R18V XL 112V Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc                 3,476,000
99 255/60R18T 108T Dynapro AT2 RF11 Indo              3,623,400
100 265/60R18V 110V Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc                3,540,900
101 265/60R18T FR 114T Dynapro AT2 RF11 mdo J          3,505,700
102 275/65R18T 116L. Dynapro AT2 RF11 Indo                4,160,200
103 285/60R18V 116V | Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc                  4,285,600
KÍCH CỠ MÂM 19 inches          MẪU GAI                        ĐÃ VAT 10%
104 225/55R19V 99V Ventus prime3 K125 Indo               3,004,100.
105 235/50R19V 99V Ventus prime3 K125 ‘Indo                  3,512,300 .
106 235/55R19V XL 105V Dynapro “P2. RA33 | Hàn Quốc                4,119,500 – OESantaFe
107 245/452R19Y XL 102V Ventus S1 evo3 K127 | Hàn Quốc                 3,854,400
108 255/507R19W XL 107W | VentusS1evo3SUV ¡ K127A | Hàn Quốc                4,519,900
109 275/557R19W 111W VentusS1evo3SUV  K127A Hàn Quốc                 5,198,600
110 1285/457R19Y XL 111Y- VentusSlevo3SUV K127A Hàn Quốc                5,458,200
KÍCH CỠ MÂM 20 inches          MẪU GAI                             ĐÃ VAT 10%
111 255/50R20H 105H | VentusS1Noble2 H452 | Hàn Quốc                6,021,400 | OE Explorer
112 265/50R20V 107V DynaproHP2 | RA33 | Hàn Quốc                . 4724500
113 275/402R20YXL 106V VentusS1evo3SUV | K127A HànQuốc               4,962,100
114 275/452820V XL H0Y  VentusSlevo3SUV KI27A Hàn Quốc                5,209,600
115 275/55R20T 113T DynaproAT2 | RF11 Hàn Quốc                6,109,400 | OE Ford F150
116 285/502R20WXL 116W |VentusSlevo3SUV K127A Hàn Quốc –                  6292000
117 315/357R20YXL | 110V [(VentusSlevo3SUV K127A HànQuốc                 6,537,300
KÍCH CỠ MÂM 21 inches          MẪU GAI                                                          ĐÃ VAT 10%
118  275/507821WXL | 113W VentusSlevo3SUV | K127A ¡Hàn Quốc               6,864,000
Mâm (Vành) 22 inch
119) 275/407822YXL | 107V VentusSlevo3SUV K127A Hàn Quốc,                7,207,200
KÍCH CỠ MÂM 13 inches          MẪU GAI                           ĐÃ VAT 10%
Radial RA08
145R13C – 88/868 RAO8 | Hàn Quốc               1,291,400
KÍCH CỠ MÂM 14 inches          MẪU GAI                              ĐÃ VAT 10%
121 185R14C 102/100R Lo VantaLT- | RA18 | Indo          2,026,200
Mâm (vành) 15 inch
122.2020443 195/70R15C 104/102R Vantra LT RA18 | Hàn Quốc                 2,409,000 |
123, 2020152 215/70R15C 109/107S VantraLT– RA18 – Indo                2,577,300
KÍCH CỠ MÂM 16 inches          MẪU GAI                              ĐÃ VAT 10%
124  205/65R16C 107/105T Vantra LT RA18 | Hàn Quốc                 2,879,800.
125 205/75R16C 110/108R Vantra LT RA18 | Hàn Quốc                3,098,700
126 215/65R16C (109/107R/  Vantra LT RA18  Indo                 2,593,800
117 215/70R16C- 108/106T/- VantraLT RA18  Indo                 2445300 OEStarex
128 215/75R16C _116/114R Vantra LT RA18 | Indo                  2,438,700 ]
129 235/65R16 115/113R Vantra LT RA18 – Hàn Quốc               3,229,600
130 650R16C ¡ 108/107M AH11S AH11S – Hàn Quốc                 3,087,700 | Gồm săm & yếm
131 700R16C 117/116L. AH11S ¡ AH11S | Hàn Quốc                 3,771,900 \ Gồm săm & yếm
132 750R16C 121/120L. AH11S – AH11S | Hàn Quốc                 4,271,300 Gồm săm & yếm

 

 

TT Kích cở-Loại xe Mẫu gai Dòng sản phẩm Xuất xứ Đơn giá x 1000
1 145/70R12-xe du lịch/xe điện K715 Optimo Korea 860
2 155R12-8P-Hyundai Porter 2005 RA18 Vantra LT Korea 860
3 155/70R12-14P-Light Truck RA08 Radial Korea 860
4 500R12-8P(TL)Hyundai Porter 2005 DU01 Radial Korea 1190
5 145R13-8P-Hyundai Porter H150 RA08(O.E) Radial Korea 910
6 145/70R13-Daewoo Matiz K435 Kinergy eco2 Indo 799
7 155/70R13-Hyundai i10/eon K715 Optimo Korea 890
8 155/80R13-Daewoo Gentra K715 Optimo Korea 860
9 165R13-8P-xe tải nhẹ RA08 Radial Korea 1040
10 165/65R13-Suzuki Wagon/Kia Pride H308 Kinergy ex Indo 860
11 165/70R13-Vinaxuki/SYM K715 Optimo Korea 960
12 165/80R13-Toyota Corolla H308 Kinergy ex Indo 950
13 175R13-8P-Daihatsu RA08 Radial Korea 1400
14 175/60R13-Matiz K424 Optimo ME02 Indo 1030
15 175/70R13-Hyundai Verna H308 Kinergy ex Indo 960
16 550R13-8P(Tube less)New Mighty N250 DU01 Radial Korea 1530
17 155/70R14-Chevrolet Spark 2012 K435 Kinergy eco2 Indo 1030
18 165/55R14-Matiz(option) H424 Optimo Korea 820
19 165/60R14-Kia Morning H308 Kinergy ex Indo 880
20 165/65R14-HD i 10/Suzuki Celerio H308 Kinergy ex Indo 860
21 165/70R14-Toyota Yaris K715 Optimo Korea 1150
22 175/65R14-Honda Brio/Toyota Wigo H308 Kinergy ex Indo 840
23 175/70R14-Kia Soluto/Nissan Sunny H308 Kinergy ex Indo 880
24 185R14-8P-Suzuki Carry Pro RA18 Vantra LT Korea 1450
25 185/60R14- Daewoo Gentra H308 Kinergy ex Indo 1120
26 185/65R14-Accent/Lacetti H308 Kinergy ex Indo 1070
27 185/70R14-Vivant/i20 Elite H308 Kinergy ex Indo 1080

 

28 185/70R14-Vivant/i20 Elite K435 Kinergy eco2 Indo 1090
29 185/80R14-Suzuki MPV K715 Optimo Korea 830
30 195R14-8P-Kia 2700 RA18 Vantra LT Indo 1450
31 195/70R14-Innova J/Zace K435 Kinergy eco2 Indo 1190
32 205/75R14-8P-Kia Pregio RA18 Vantra LT Korea 1880
33 215/70R14C-8P-Kia Bongo RA08 Radial Korea 1600
34 175/50R15-Kia Morning H308 Kinergy ex Indo 960
35 175/50R15-Kia Morning K435 Kinergy eco2 Indo 980
36 175/65R15-Honda City/Jazz K415 Optimo Korea 1240
37 185/55R15V-Vinfast Fadil K120 Ventus Korea 1180
38 185/55R15H-Mitsu.Attrage    H308 Kinergy ex Indo 1280
39 185/55R15V-Chevrolet Aveo/Gentra    K406(O.E) Optimo Korea 1380
40 185/60R15-Toyota Vios/Hyundai i20      K435 Kinegy eco2 Indo 1210
41 185/65R15-Ertiga/Rio/Acent 2019 K435 Kinergy ex Indo 1240
42 195R15C-8P-Toyota Hiace RA18 Vantra LT Indo 1490
43 195/55R15-Daewoo Lacetti 2010 H457 Ventus V2-2 Indo 1230
44 195/60R15-Corolla 2010 H308 Kinergy ex Indo 1250
45 195/60R15-Corolla 2010 K435 Kinergy eco2 Indo 1250
46 195/65R15-Nissan Sunny 2020 H308 Kinergy ex Indo 1230
47 195/65R15-Ford Eco Sport K435 Kinergy eco2 Indo 1230
48 195/70R15C-8P-Hyundai Porter H150 RA18(O.E) Vantra LT Korea 1870
49 195/80R15-8P-Suzuki Vitara RA18 Vantra LT Korea 2099
50 205/50R15-Smart(option) H457 Ventus V2-2 Indo 1250
51 205/65R15-Toyota Innova 2010   RA14 Radial Korea 1000
52 205/65R15-Toyota Innova 2010   H308 Kinergy ex Indo 1200
53 215/65R15-Hyundai Sonata 2005 K424 Optimo ME02 Indo 1700
54 225/60R15-BMW series 3 2005 K415 Optimo Korea 1700
55 225/70R15C-8P-Mer.Sprinter   RA08 Radial Korea 1300
56 235/75R15-Hyundai Terracan RA33 Dynapro HP2 Korea 2150
57 235/75R15(XL)Ssangyong Musso RH12-w Dynapro HT Indo 2150
58 235/75R15(XL)Musso/Jeep RF10-w AT Indo 2200
59 255/70R15(XL)Ssangyong Korando RA33-w Dynapro HP2 Korea 2450
60 255/70R15-6P-Toyota Hilux RF10 AT Korea 2900

 

 

94 235/70R16-106H-Santafe RA33 Dynapro HP2 Korea 2480
95 235/75R16-Kyron/Rexton RH12-w Dynapro HT Indo 2500
96 235/85R16-10P-Land Cruiser RF10 AT Indo 3300
97 245/70R16(XL)Colorado/Traiblazer RA33 Dynapro HP2 Korea 2430
98 245/70R16(XL)Sorento/Everest RF10-w AT Indo 2480
99 245/75R16-10P-Isusu Trooper   RH03 Dynapro AS Korea 2600
100 245/75R16-10P-Isusu Trooper   RT03-w MT Korea 3350
101 255/65R16-Rexton/Hyundai Terracan  RA25-w Dynapro HL Korea 2500
102 255/70R16-Mazda BT50           RH12-w Dynapro HT Indo 2500
103 255/70R16-Nissan Navaro         RF10-w AT Indo 2500
104 265/70R16-Mitsu.Pajero  RF10-w AT Indo 2600
105 265/70R16-6P-Pajero       RT03-w MT Korea 3350
106 265/75R16-GMC(option)     RF10 AT Korea 2700
107 275/70R16-Land Cruiser 2005 RA33 Dynapro HP2 Korea 3300
108 285/75R16-10P-Pick up      RF10 AT Korea 3600
109 205/45R17(XL)Kia Rio/Cerato K125 Ventus Prime3 Indo 1480
110 205/45R17(XL)Kia Rio/Cerato H457 Ventus V2-2 Indo 1480
111 205/50R17-93V(XL)HD i 30/Mazda 3 K120 Ventus V12 evo2 Korea 1550
112 205/50ZR17-93Y(XL)HD i 30/Mazda 3 H457 Ventus V2-2 Indo 1550
113 215/45ZR17-91Y(XL)Kia Forte/Cerato   K120 Ventus V12 evo2 Korea 1570
114 215/45ZR17-91Y(XL)Kia K3/Cerato   H457 Ventus V2-2 Indo 1570
115 215/50ZR17(XL)Cruze/Focus K120 Ventus V12 evo2 Korea 1500
116 215/60R17-H.dai Creta/Mitsu.Outlander K435 Kinergy eco2 Indo 2100
117 215/60R17-Hyundai Creta/Peugeot RA23 Dynapro HP Korea 2200
118 225/45ZR17(XL)Elantra 2016/Rondo K120 Ventus V12 evo2 Korea 1680
119 225/50R17-Chevrolet Orlando H457 Ventus V2-2 Indo 1650
120 225/50ZR17-Kia Carens 2010 K114 Ventus ME 01 Korea 1650
121 225/55R17-Mazda 6/Mercedes Vito K415 Optimo Korea 1900
122 225/60R17-Sportage/Tucson H436 Kinergy GT Korea 2390
123 225/60R17-Sportage/Sienna RA33 Dynapro HP2 Korea 2450
124 225/65R17-Honda CR-V RH12 Dynapro HT Indo 2160
125 235/45ZR17(XL)Ford Mondeo K120 Ventus V12 evo2 Korea 2200
126 235/50ZR17-Accura H452 Ventus S1-noble2 Indo 2200

 

127 235/60R17-Kia Grand Carnival/Mer.GLK   RA33 Dynapro HP2 Korea 1930
128 235/60R17-Captiva 2007/Starrex 2019 RA23(O.E) Dynapro HP Korea 2200
129 235/65R17-108V(XL)Santafe 2010            RA33 Dynapro HP2 Korea 2070
130 235/70R17(XL)Ford F150 RH12 Dynapro HT Indo 2700
131 245/40ZR17-Mercedes C240 H452 Ventus S1-noble2 Indo 2000
132 245/40R17-Mercedes C240 K125 Ventus Prime3 Indo 2200
133 245/40ZR17(XL)Mercedes C240 K120 Ventus V12 evo2 Korea 2300
134 245/45ZR17(XL)Mer.E350/Audi A6 K120 Ventus V12 evo2 Korea 2300
135 245/65R17-Mitsubishi Triton RA23 Dynapro HP Korea 2000
136 245/65R17-Mitsubishi Triton RF10-w AT Indo 2450
137 245/70R17-Land Cruiser Prado RA33 Dynapro HP2 Korea 2900
138 245/75R17-10P-Dodge Ram RH03 Dynapro AS Korea 2800
139 245/75R17-GMC(option) RF10-w AT Indo 2800
140 255/50R17-Tucson(option) K104 Ventus Sport Korea 2300
141 255/65R17-Chevrolet/Isuzu D Max RH12-w Dynapro HT Indo 2500
142 265/65R17-Fortuner/Pajero Sport RA33 Dynapro HP2 Korea 2400
143 265/65R17-Mazda BT50/Ford Ranger RF10-w AT Indo 2400
144 265/70R17-Ford Ranger(option) RF10-w AT Indo 3050
145 275/65R17-Land Cruiser     RA33-w Dynapro HP2 Korea 2900
146 285/65R17-Lexus GL470     RA33-w Dynapro HP2 Korea 3300
147 285/70R17-8P-Ford Ranger RAPTOR RT03 MT Korea 3700
148 215/35ZR18-Fiat 500(option) Z212 Ventus Rs2 Korea 1800
149 215/40R18-Hyundai Veloster 2015 K125 Ventus Prime3 Indo 2200
150 215/40R18-Hyundai Veloster 2015 K115(O.E) Ventus Prime2 Korea 2400
151 215/45R18-Chevrolet Cruze (option) H457 Ventus V2-2 Indo 1900
152 215/45ZR18-Mazda3 2.0 K120 Ventus V12 evo2 Korea 2200
153 215/45ZR18-Mazda3 2.0 K127 Ventus S1 evo3 Korea 2300
154 215/50ZR18(XL)Q2/CX3/K5(option) K110 Ventus V12 evo Korea 1900
155 225/35ZR18-Mini Cooper(Option) K104 Ventus Sport Korea 1900
156 225/40R18-Veloster 2018 K125 Ventus Prime3 Indo 2250
157 225/40ZR18-Veloster/Elantra 2019 K120 Ventus V12 evo2 Korea 2400
158 225/45R18-Sonata/Optima K125 Ventus Prime3 Indo 2200
159 225/45ZR18-Sonata/Optima K114 Ventus ME 01 Korea 2400
160 225/55R18-Tucson/Peugeot 5008 K125 Ventus Prime3 Indo 2000
161 225/55R18-Tucson/Peugeot 5008 H426(O.E) Optimo Korea 2200
162 235/40ZR18(XL)Mer. A250 AMG K120 Ventus V12 evo2 Korea 2700
163 235/45R18-Hyundai Kona/Sonata 2019 K125(O.E) Ventus Prime3 Indo 2350
164 235/50R18-Audi Q3/Toyota Alphard       K125 Ventus Prime3 Indo 2400
165 235/55R18-Sportage/Captiva 2012         K125 Ventus Prime3 Indo 2300
166 235/55R18-Sportage/Captiva 2012         H426(O.E) Optimo Korea 2480
167 235/60R18-Santafe/Sorento H426 Optimo Korea 2480
168 235/65R18-Infinity QX60/Luxgen 7 RA33 Dynapro HP2 Korea 2700
169 245/35ZR18(XL)Lambor./SLK350     K110 Ventus V12 evo Korea 3000
170 245/40ZR18(XL)Audi A4/A5   H452 Ventus S1 noble2 Indo 2700
171 245/45R18-BMW 520/Vinfast Lux A2.0 K125 Ventus Prime3 Indo 2600
172 245/50R18-Mercedes S/BMW 745 K415 Optimo Korea 2700
173 245/60R18-Hyundai Veracruz/Palisade RA23(O.E) Dynapro HP Korea 2650
174 245/60R18-Toyota Highlander RA33 Dynapro HP2 Korea 2700
175 255/35ZR18(XL)CLK550/Z4 K120 Ventus V12 evo2 Korea 3000
176 255/40ZR18(XL)SL550/IS 350 K120 Ventus V12 evo2 Korea 3200
177 255/45ZR18(XL)CLK550/A7/S500         K120 Ventus V12 evo2 Korea 3300
178 255/55R18(XL)BMW X5/Accura MDX    RA23 Dynapro HP Korea 3000
179 255/60R18-Ford Everest/Rexton K406 Optimo Korea 2570
180 255/70R18-Jeep/Ford/GMC RH12 Dynapro HT Indo 3200
181 265/35ZR18(XL)Mercedes E250 K120 Ventus V12 evo2 Korea 3200
182 265/60R18-110V-Colorado/Trailblazer RA33 Dynapro HP2 Korea 3300
183 265/60R18-114T-Ranger/Colorado RF10 AT Indo 3300
184 265/65R18-Ford Ranger(option) RF10 AT Indo 3000
185 265/70R18-Ford Ranger(option) RF10 AT Indo 3200
186 275/45ZR18(XL)CL600/S400 K107 Ventus S1 evo Korea 3300
187 275/60R18-Toyota Land Cruiser RA33 Dynapro HP2 Korea 3100
188 275/65R18-Ford Ranger(option) RF10 AT Indo 3200
189 285/35ZR18(XL) Mer. SL550 K107 Ventus S1 evo Korea 3300
190 215/35ZR19(XL)Kia Rio(option) K107 Ventus S1 evo Korea 2400
191 225/35ZR19(XL)Kia K3(option) K120 Ventus V12 evo2 Korea 3200
192 225/40ZR19(XL)Genesis coupe K120 Ventus V12 evo2 Korea 3200

 

193 225/45ZR19(XL)Mazda 6/Mini Cooper K120 Ventus V12 evo2 Korea 3300
194 225/55R19-Mazda CX5 H426 Optimo Korea 2450
195 225/55R19-Mazda CX5 K125 Ventus Prime3 Indo 2600
196 235/35ZR19(XL)Hyundai Veloster 2020 K120 Ventus V12 evo2 Korea 3300
197 235/50R19-Captiva 2016/Mer. GLK K125 Ventus Prime3 Indo 2900
198 235/50R19-Captiva 2016/Mer. GLK K415(O.E) Optimo Korea 3070
199 235/55R19(XL)Santafe 2017/GLC RA33 Dynapro HP2 Korea 3070
200 245/35ZR19(XL)Audi TTS 2016 K120 Ventus V12 evo2 Korea 3500
201 245/40ZR19-98Y(XL)Genesis/Vinfast K120 Ventus V12 evo2 Korea 3900
202 245/45ZR19-Sportage/Tucson 2018 K127 Ventus S1 evo3 Korea 3200
203 245/45R19-Sportage/Tucson 2018 H436(O.E) Kinergy GT Korea 3300
204 245/55R19-High Lander/Venza/CX9    RA33 Dynapro HP2 Korea 3900
205 255/40ZR19(XL)Audi A6 2014     K120 Ventus V12 evo2 Korea 4000
206 255/50R19-Vinfast Lux SA2.0/X5   RH07 Ventus AS Korea 3300
207 255/55R19-Audi Q7 RH07 Ventus AS Korea 3300
208 255/55R19-Audi Q7 RA33 Dynapro HP2 Korea 3900
209 275/30ZR19(XL)Porsche 911 K120 Ventus V12 evo2 Korea 4600
210 275/35ZR19(XL)Vinfast Lux A2.0 K110 Ventus V12 evo Korea 3900
211 275/55R19-Mercedes GL450 K117 Ventus S 1 evo2 Korea 4700
212 285/30ZR19(XL)Corvette ZR1 K107 Ventus S 1 evo Korea 3800
213 285/35ZR19(XL)BMW M5/M6 K107 Ventus S 1 evo Korea 4000
214 225/30ZR20(XL)Veloster(option) K110 Ventus V12 evo Korea 3300
215 245/40ZR20(XL)Tucson(option) K120 Ventus V12 evo2 Korea 4000
216 245/50R20-Hyundai Palisade/Venza RA33 Dynaporo HP2 Korea 3900
217 255/35ZR20(XL) S550/CL63/Audi A6 K120 Ventus V12 evo2 Korea 4400
218 255/50R20-Ford Explorer 2018 H452(O.E) Ventus S1 noble2 Korea 4450
219 265/45R20-Bentley/Lexus(option) RH07 Ventus AS Korea 4400
220 265/50R20-Ford Everest Titan 2017 RA33 Dynaporo HP2 Korea 3900
221 275/30ZR20(XL)Audi(option) K110 Venus V12 evo Korea 4300
222 275/30ZR20(XL)Audi(option) K120 Venus V12 evo2 Korea 4900
223 275/55R20(XL)xe bán tải RF10 AT Korea 4300
224 275/60R20(XL)Infinity QX56 RF10 AT Korea 3900
225 285/50R20(XL)Lesux LX570       RH07 Ventus AS Korea 3800

 

226 295/40R20(XL)Mer.ML63 RH06 Ventus ST Korea 3800
227 305/50R20(XL)Hummer RH07 Ventus AS Korea 4300
228 245/35ZR21(XL)BMW Alpina B7 K110 Ventus V12 evo Korea 4200
229 295/35ZR21(XL)Audi Q7 K117 Ventus S1 evo 2 Korea 6000
230 285/35R22(XL)Audi Q7(option) RH06 Ventus ST Korea 5500
231 285/35R22(XL)Audi Q7(option) K117 Ventus S1 evo 2 Korea 6000
232 285/45R22(XL)Cadillac Escalade RH06 Ventus ST Korea 6000
233 305/45R22(XL)Hummer(option) RH07 Ventus AS Korea 4300
234 305/35R24(XL)Cadilac Escalade(option) RH06 Ventus ST Korea 4400
II/Vỏ xe k hách và xe tải bố kẽm
235 650R16-10P-Hyundai New Mighty N250 AH11 Radial Korea 2260
236 700R16-12P-HD County/Mighty 75S AH11 Radial Korea 2700
237 750R16-12P-Hyundai County/HD72 AH11 Radial Korea 2000
238 750R16-16P-Hyundai HD72 Z59 Radial Korea 2800
239 750R16-16P-Hyundai HD72 AH15 Radial Korea 2900
240 8.5R17.5-12P-HD65/72/78 AH35 Smart flex China 3400
241 8.5R17.5-12P-HD65/72/78 DH35 Smart flex China 3400
242 9.5R17.5-16P-HD Aero Town AH35 Smart flex Korea 4600
243 215/75R17.5-12P-HD County/HD 72 DH05 Radial Korea 4200
244 215/75R17.5-12P-HD County/HD 72 AH11 Radial Korea 4300
245 215/75R17.5-16P-xe chuyên dụng TH10 Radial Korea 4500
246 225/75R17.5-12P-HD County/HD72 DH05 Radial Korea 4900
247 225/75R17.5-12P-HD County/HD72 AH11 Radial Korea 5000
248 235/75R17.5-18P-xe chuyên dụng TH22 Radial Korea 5900
249 245/70R17.5-18P-xe chuyên dụng TH22 Radial Korea 6000
250 8R19.5-12P-xe khách Thaco AH35 Smart flex Korea 4500
251 245/70R19.5-14P-Town/HD120/210 DH35 Smart flex China 4900
252 245/70R19.5-16P-Town/HD120/210 AH11 Radial Korea 5200
253 245/70R19.5-18P-Town/HD120/210 AH35 Smart flex Korea 5600
254 900R20-14P-xe khách/tải AH11 Radial Korea 5200
255 1000R20-16P-xe khách/tải AM81 Radial China 6000
256 365/80R20-20PR-TL   TH31 Radial Korea 12500
257 11R22.5-16P-xe tải AM06 Radial Korea 6500
258 11R22.5-16P-xe tải DM03 Radial Korea 6600
259 12R22.5-16P-xe khách/tải AH30+ Radial Korea 8000
260 13R22.5-18P-xe tải nặng AH11 Radial Korea 8000
261 13R22.5-18P-xe tải nặng DM03 Radial Korea 8000
262 255/70R22.5-16P-xe khách/tải AL10 Radial-e cube Korea 6400
263 315/60R22.5-16P-xe khách/tải AL10 Radial-e cube Korea 8700
264 315/70R22.5-16P-xe khách/tải AL02 Radial Korea 7500
265 315/80R22.5-18P-xe tải nặng AH11 Radial Korea 8600
266 315/80R22.5-20P-xe tải nặng AM09 Smart works Korea 8800
267 385/65R22.5-20P-xe tải nặng AH15 Radial Korea 9000
268 1200R24-18P-xe tải nặng AM06 Radial Korea 7700
269 285/75R24.5-16P-xe đầu kéo AL07 Radial Korea 7900