BẢNG GIÁ VỎ XE HANKOOK CAR AUTO

 

MUA 4 SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU 10% 

 MIỄN PHÍ GIAO HÀNG + LẮP ĐẶT TRONG 10 KILOMET  THÀNH PHỐ

Hướng dẫn xem kích cỡ lốp xe

Ví dụ trong hình :

  • 225 là mặt tiếp xúc với đất , số càng lớn lốp xe càng lớn
  • 75 là chiều cao thành lốp xe , số càng nhỏ thì vỏ càng thấp
  • 16 là kích cỡ của mâm ( niềng , vành ) không thay đổi – chỉ thay đổi khi bạn thay mâm

 

KÍCH CỠ MÂM 13 inches          MẪU GAI                         ĐÃ VAT 10%    –    SAU CHIẾT KHẤU 
1           145/70R13T          Kinery eco2          K435 Indo         1.027,000       950.000
2           155/70R13T 75T          Kinery eco2 K435 Indo         1.027,000         950.000
3          165/60R13T 73T          Kinery eco2 K435 Indo         1,261,000         1.131.700
4.          165/65R13T “ 7. m          Kinery eco2 K435 Indo         1,146,000        1.040.000
5          175/60R13H. ˆ 77H ˆ – Kinery eco2 K435 | Hàn Quốc        1,410,600         1,250,860
6           175/70R13T 82T | Kinery eco2 K435 Indo         1,311,000         1,170,100 .
KÍCH CỠ MÂM 14 inches          MẪU GAI         ĐÃ VAT 10%  – SAU CHIẾT KHẤU  
7 155/70R14T 77T Kinery eco2 K435 Indo         1,350,000            1,200,800 .
8 165/60R14T 75T Kinery eco2 1 K435 Indo         1,116,000           1,017,600
9 165/65R14T 79T Kinery eco2 K435 Indo         1,050,500             870,500
10 175/65R14T 82T Kinery eco2 K435 Indo            1,332,100         1,190.000
11 175/70R14T 841. Kinery eco2 K435 Indo            1,344,200        1,200.000
12 185/60R14T 82T Kinery eco2 K435 i indo.         1,487,200         1,310.000
13 185/65R14T 86T Kinery eco2 K435 Indo            1,422,300         1,260,000
14 185/70R14T 88T Kinery eco2 K435 Indo             1,398,100        1,240,000
15 195/70R14T 91T Kinery eco2 K435 Indo             1,504,800        1,330,000
KÍCH CỠ MÂM 15 inches          MẪU GAI                   ĐÃ VAT 10%
16 175/50R15H | 75H Kinery eco2 K435 Indo                1,190,200
17 175/60R15H 81H Kinery eco2 K435 Indo              1,248,500
18 185/55R15H 82H Kinery eco2 K435 Indo                1,485,000
19 185/60R15H 84H Kinery eco2 K435 Indo                 1,467,400
20 185/65R15T 88T Kinery eco2 K435 Indo               1,555,400
21 195/55R15H 85H Kinery eco2 K435 Indo                1,684,100
22 195/60R15H 88H Kinery eco2 K435 Indo                 1,600,500
23 195/65R15T 91T  Kinery eco2 K435 Indo                 1,537,800
24 205/65R15T 94T Kinery eco2 K435 | Indo                 1,593,900 .
KÍCH CỠ MÂM 16 inches          MẪU GAI                        ĐÃ VAT 10%
25 185/55R16H 83H | Ventus prime3 K125 Indo           1,785,300
26 195/50R16H 84H Kinery eco2 K435 Indo                1,667,600
27 195/55R16V 87V Kinery eco2 K435 Indo               1,596,100 .
28 195/60R16H 89H Kinery eco2 K435 Indo                1,731,400
29 205/55R16W 91W Ventus prime3 K125 Indo            1,681,900
30 205/60R16V 92V Kinery eco2 K435 Indo                1,731,400
31 205/65R16H me Iø Kinery eco2 R 1 K435 Indo                 1,654,400
32 215/55R16W XL 97W Ventus prime3 K125 Indo                  2,036,100
33 215/60R16V 95V Kinery eco2 K435 Indo                  2,123,000 .
34 225/50R16W 92W Ventus prime3 K125 | Indo                  1,888,700
KÍCH CỠ MÂM 17 inches          MẪU GAI                          ĐÃ VAT 10%
35 205/45R17V XL 88V Ventus prime3 K125 Indo                 1,915,100
36 205/50R17VXL 93V Ventus prime3 K125 Iindo.                 2,112,000
37 215/45R17W M 91W | Ventus prime3 K125 . Indo                1,961,300
38 215/50R17W XL 95W Ventus prime3 K125 Indo                  2,152,700
39 215/55R17W 94W . Ventus prìme3 K125 Indo               2,355,100
40 225/45R17W XL 94W Ventus prime3 mu K125 Indo                  2,010,800
41 225/50R17W XL 98w Ventus prime3 K125 ì Indo                  2,206,600
42 225/55R17W XL 101W Ventus prime3 K125 Indo               2,349,600
43 245/40R17W 91W Ventus prime3 K125 Indo                3,087,700
44 245/45R17V 95V i Ventus prime3 K125 | Indo                3,028,300
KÍCH CỠ MÂM 18 inches          MẪU GAI                          ĐÃ VAT 10%
45 215/40R18W XL 89W Ventus prime3 | K125 | Indo                 2,809,400
46 215/45ZR18Y M 93Y VentusS1 evo3 K127 Hàn Quốc               2,946,900 |
47 225/40R18W XL 92W Ventus prime3 c K125 Indo                  2,657,600
48 1225/45R18W XL 95W Ventus prime3 K125 indo                 2,787,400
49 225/50R18W 95W Ventus prime3 K125 Indo                 2,926,000
50 235/407R18Y XL 95Y VentusS s1evo3 K127 | Hàn Quốc                 0 3,072,300
51 235/45R18W XL 98W Ventusprime3  K125 Indo            3,017,300
52 245/407R18Y XL 9x. mm VentusS1 vo. K127 | Hàn Quốc                3,228,500
53 235/50R18W XL 101W Ventus prime3 K125 Indo                 3,133,900
54 245/45R18W XL 100W Ventus prime3 K125 Indo                3,328,600
55 245/50R18W 100W Ventus prime3 K125 Indo                 3,258,200 .
56 255/35R18W XL 94W Ventus prime3 K125 Indo                 3,311,000
57 265/35R13WXL | 97W | Ventus prime3 K125 Indo                 3,516,700
KÍCH CỠ MÂM 19 inches          MẪU GAI                                        ĐÃ VAT 10%
58 225/357R191Y) XL | (88Y) Ventus S1 evo3 K127 Hàn Quốc           4,306,500
59 225/407R19\V) XL (93) Ventus S1 evo3 K127   Hàn Quốc                 4,518,800
60 225/45ZR19Y XL 96Y Ventus S1 evo3 K127 | Hàn Quốc              4,654,100
61 245/35ZR19(Y)XL (93V). i Ventus S1 evo3 K127 | Hàn Quốc                  5,119,400
62)245/407R19(Y) xL. (9y) Ventus S1 evo3 K127 ] Hàn Quốc                 4,371,400
63 255/35ZR19(Y) XL (96V) Ai Ventus S1 evo3 ¡ K127 Hàn Quốc                4,218,500
64 255/40ZR19(Y) XL (100V) Ventus S1 evo3 K127 – Hàn Quốc               5,550,600
65 275/35ZR19(Y) XL | (100Y) | Ventus S1 evo3 K127 : Hàn quốc                 5,810,200
66 275/407R19(Y) XL (105Y) Ventus S1 evo3 K127 | Hàn Quốc                 6,109,400
KÍCH CỠ MÂM 15 inches          MẪU GAI                             ĐÃ VAT 10%
67  235/75R15H | 105H Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc                2,772,000
68  235/75R15TXL mi 109T Dynapro AT2 R11 | Indo                2,719,200
69 255/70R15H XL . 112H Dynapro HP2 RA33 Hàn quốc.               3,218,600
KÍCH CỠ MÂM 16 inches          MẪU GAI                            ĐÃ VAT 10%
70  215/70R16H 100H | Dynapro HP2 ¡ RA33 | Hàn Quốc                 2.630.000
71  225/70R16H 103H | Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc             3,419,900
KÍCH CỠ MÂM 16 inches          MẪU GAI                             ĐÃ VAT 10%
72 225/70R16T 103T Dynapro AT2 RF11  Indo                 3,307,700
73 225/75R16H. 104H Dynapro HP  RA23 Hàn Quốc                3,395,700
74 235/60R16H 100H | Dynapro HP? RA33 Hàn Quốc               2,883,100
75 235/70R16H 106H | Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc                3,248,300
76 235/70R16T XL 109T Dynapro AT2 RF11 Indo                3,206,500
77 245/70R16H XL 11H Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc                3,164,700
78 245/70R16T XL 11T Dynapro AT2 RF11 Indo            3,164,700
79 255/65R16H 109H Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc                3176800
80 255/70R 16T. Ô- 11T Dynapro AT2 RF11 Indo                3,355,000
81 265/70R16H 112H Dynapro HP2 – RA33. Hàn Quốc                  3,289,000
82 265/70R16T 112T Dynapro AT2 | R.HL ndo               3,265,900
KÍCH CỠ MÂM 17 inches          MẪU GAI                         ĐÃ VAT 10%
83 215/60R17H 96H Kinery eco2 K435 Indo                2,344,100
84 225/60R17H 99H Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc .               3,188,900
85 225/65R17H 102H Dynapro HP2 i RA33 Hàn Quốc               3,069,000
86. 235/60R17V 102V c Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc               2,665,300
87 235/65R17VXL 108V. Dynapro HP2 RA33: | Hàn Quốc                2,825,900
88 235/65R17T 104T Dynapro AT2 RF11 Indo               2,812,700 .
89 245/65R17H M 111H Dynapro HP2 i RA33 | Hàn Quốc                 3,433,100
90 245/70R17H 110H- Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc                 3,723,500
9. 265/65R17H 112H | Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc               3,258,200
92 265/65R17T 112T Dynapro A2. | R1 Indo              3,169,100
KÍCH CỠ MÂM 18 inches          MẪU GAI                            ĐÃ VAT 10%
93 225/55R18V 98V Ventus prime3 K125 Indo                 2,657,600
94 235/55R18V XL 104V Ventus prime3 K125 indo                 2,968,900
95 P235/60R18H 102H Optimo H426 H426 Hàn Quốc.               3,217,500
96 235/60R18W 103W | VentusSlevo2SUV K117A Hàn Quốc                3,423,200 OE Audi Q5
97 245/60R18H 105H ‘ Dynapro HP2 . RA33 ¡| Hàn Quốc                 3,716,900
96. 255/60R18V XL 112V Dynapro HP2 RA33 | Hàn Quốc                 3,476,000
99 255/60R18T 108T Dynapro AT2 RF11 Indo              3,623,400
100 265/60R18V 110V Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc                3,540,900
101 265/60R18T FR 114T Dynapro AT2 RF11 mdo J          3,505,700
102 275/65R18T 116L. Dynapro AT2 RF11 Indo                4,160,200
103 285/60R18V 116V | Dynapro HP2 RA33 Hàn Quốc                  4,285,600
KÍCH CỠ MÂM 19 inches          MẪU GAI                        ĐÃ VAT 10%
104 225/55R19V 99V Ventus prime3 K125 Indo               3,004,100.
105 235/50R19V 99V Ventus prime3 K125 ‘Indo                  3,512,300 .
106 235/55R19V XL 105V Dynapro “P2. RA33 | Hàn Quốc                4,119,500 – OESantaFe
107 245/452R19Y XL 102V Ventus S1 evo3 K127 | Hàn Quốc                 3,854,400
108 255/507R19W XL 107W | VentusS1evo3SUV ¡ K127A | Hàn Quốc                4,519,900
109 275/557R19W 111W VentusS1evo3SUV  K127A Hàn Quốc                 5,198,600
110 1285/457R19Y XL 111Y- VentusSlevo3SUV K127A Hàn Quốc                5,458,200
KÍCH CỠ MÂM 20 inches          MẪU GAI                             ĐÃ VAT 10%
111 255/50R20H 105H | VentusS1Noble2 H452 | Hàn Quốc                6,021,400 | OE Explorer
112 265/50R20V 107V DynaproHP2 | RA33 | Hàn Quốc                . 4724500
113 275/402R20YXL 106V VentusS1evo3SUV | K127A HànQuốc               4,962,100
114 275/452820V XL H0Y  VentusSlevo3SUV KI27A Hàn Quốc                5,209,600
115 275/55R20T 113T DynaproAT2 | RF11 Hàn Quốc                6,109,400 | OE Ford F150
116 285/502R20WXL 116W |VentusSlevo3SUV K127A Hàn Quốc –                  6292000
117 315/357R20YXL | 110V [(VentusSlevo3SUV K127A HànQuốc                 6,537,300
KÍCH CỠ MÂM 21 inches          MẪU GAI                                                          ĐÃ VAT 10%
118  275/507821WXL | 113W VentusSlevo3SUV | K127A ¡Hàn Quốc               6,864,000
Mâm (Vành) 22 inch
119) 275/407822YXL | 107V VentusSlevo3SUV K127A Hàn Quốc,                7,207,200
KÍCH CỠ MÂM 13 inches          MẪU GAI                           ĐÃ VAT 10%
Radial RA08
145R13C – 88/868 RAO8 | Hàn Quốc               1,291,400
KÍCH CỠ MÂM 14 inches          MẪU GAI                              ĐÃ VAT 10%
121 185R14C 102/100R Lo VantaLT- | RA18 | Indo          2,026,200
Mâm (vành) 15 inch
122.2020443 195/70R15C 104/102R Vantra LT RA18 | Hàn Quốc                 2,409,000 |
123, 2020152 215/70R15C 109/107S VantraLT– RA18 – Indo                2,577,300
KÍCH CỠ MÂM 16 inches          MẪU GAI                              ĐÃ VAT 10%
124  205/65R16C 107/105T Vantra LT RA18 | Hàn Quốc                 2,879,800.
125 205/75R16C 110/108R Vantra LT RA18 | Hàn Quốc                3,098,700
126 215/65R16C (109/107R/  Vantra LT RA18  Indo                 2,593,800
117 215/70R16C- 108/106T/- VantraLT RA18  Indo                 2445300 OEStarex
128 215/75R16C _116/114R Vantra LT RA18 | Indo                  2,438,700 ]
129 235/65R16 115/113R Vantra LT RA18 – Hàn Quốc               3,229,600
130 650R16C ¡ 108/107M AH11S AH11S – Hàn Quốc                 3,087,700 | Gồm săm & yếm
131 700R16C 117/116L. AH11S ¡ AH11S | Hàn Quốc                 3,771,900 \ Gồm săm & yếm
132 750R16C 121/120L. AH11S – AH11S | Hàn Quốc                 4,271,300 Gồm săm & yếm

 

 

TT Kích cở-Loại xeMẫu gaiDòng sản phẩmXuất xứĐơn giá x 1000
1145/70R12-xe du lịch/xe điệnK715OptimoKorea860
2155R12-8P-Hyundai Porter 2005RA18Vantra LTKorea860
3155/70R12-14P-Light TruckRA08RadialKorea860
4500R12-8P(TL)Hyundai Porter 2005DU01RadialKorea1190
5145R13-8P-Hyundai Porter H150RA08(O.E)RadialKorea910
6145/70R13-Daewoo Matiz K435Kinergy eco2Indo799
7155/70R13-Hyundai i10/eonK715OptimoKorea890
8155/80R13-Daewoo GentraK715OptimoKorea860
9165R13-8P-xe tải nhẹRA08RadialKorea1040
10165/65R13-Suzuki Wagon/Kia PrideH308Kinergy exIndo860
11165/70R13-Vinaxuki/SYMK715OptimoKorea960
12165/80R13-Toyota CorollaH308Kinergy exIndo950
13175R13-8P-DaihatsuRA08RadialKorea1400
14175/60R13-MatizK424Optimo ME02Indo1030
15175/70R13-Hyundai VernaH308Kinergy exIndo960
16550R13-8P(Tube less)New Mighty N250DU01RadialKorea1530
17155/70R14-Chevrolet Spark 2012K435Kinergy eco2Indo1030
18165/55R14-Matiz(option)H424OptimoKorea820
19165/60R14-Kia MorningH308Kinergy exIndo880
20165/65R14-HD i 10/Suzuki CelerioH308Kinergy exIndo860
21165/70R14-Toyota YarisK715OptimoKorea1150
22175/65R14-Honda Brio/Toyota WigoH308Kinergy exIndo840
23175/70R14-Kia Soluto/Nissan SunnyH308Kinergy exIndo880
24185R14-8P-Suzuki Carry ProRA18Vantra LTKorea1450
25185/60R14- Daewoo GentraH308Kinergy exIndo1120
26185/65R14-Accent/Lacetti H308Kinergy exIndo1070
27185/70R14-Vivant/i20 EliteH308Kinergy exIndo1080

 

28185/70R14-Vivant/i20 EliteK435Kinergy eco2Indo1090
29185/80R14-Suzuki MPVK715OptimoKorea830
30195R14-8P-Kia 2700RA18Vantra LTIndo1450
31195/70R14-Innova J/ZaceK435Kinergy eco2Indo1190
32205/75R14-8P-Kia PregioRA18Vantra LTKorea1880
33215/70R14C-8P-Kia Bongo RA08RadialKorea1600
34175/50R15-Kia MorningH308Kinergy exIndo960
35175/50R15-Kia MorningK435Kinergy eco2Indo980
36175/65R15-Honda City/JazzK415OptimoKorea1240
37185/55R15V-Vinfast FadilK120VentusKorea1180
38185/55R15H-Mitsu.Attrage    H308Kinergy exIndo1280
39185/55R15V-Chevrolet Aveo/Gentra    K406(O.E)OptimoKorea1380
40185/60R15-Toyota Vios/Hyundai i20      K435Kinegy eco2Indo1210
41185/65R15-Ertiga/Rio/Acent 2019K435Kinergy exIndo1240
42195R15C-8P-Toyota HiaceRA18Vantra LTIndo1490
43195/55R15-Daewoo Lacetti 2010H457Ventus V2-2Indo1230
44195/60R15-Corolla 2010H308Kinergy exIndo1250
45195/60R15-Corolla 2010K435Kinergy eco2Indo1250
46195/65R15-Nissan Sunny 2020H308Kinergy exIndo1230
47195/65R15-Ford Eco SportK435Kinergy eco2Indo1230
48195/70R15C-8P-Hyundai Porter H150RA18(O.E)Vantra LTKorea1870
49195/80R15-8P-Suzuki VitaraRA18Vantra LTKorea2099
50205/50R15-Smart(option)H457Ventus V2-2Indo1250
51205/65R15-Toyota Innova 2010   RA14RadialKorea1000
52205/65R15-Toyota Innova 2010   H308Kinergy exIndo1200
53215/65R15-Hyundai Sonata 2005K424Optimo ME02Indo1700
54225/60R15-BMW series 3 2005K415OptimoKorea1700
55225/70R15C-8P-Mer.Sprinter   RA08RadialKorea1300
56235/75R15-Hyundai TerracanRA33Dynapro HP2Korea2150
57235/75R15(XL)Ssangyong MussoRH12-wDynapro HTIndo2150
58235/75R15(XL)Musso/Jeep RF10-wATIndo2200
59255/70R15(XL)Ssangyong KorandoRA33-wDynapro HP2Korea2450
60255/70R15-6P-Toyota Hilux RF10ATKorea2900

 

 

94235/70R16-106H-SantafeRA33Dynapro HP2Korea2480
95235/75R16-Kyron/RextonRH12-wDynapro HTIndo2500
96235/85R16-10P-Land CruiserRF10ATIndo3300
97245/70R16(XL)Colorado/TraiblazerRA33Dynapro HP2Korea2430
98245/70R16(XL)Sorento/Everest RF10-wATIndo2480
99245/75R16-10P-Isusu Trooper   RH03Dynapro ASKorea2600
100245/75R16-10P-Isusu Trooper   RT03-wMTKorea3350
101255/65R16-Rexton/Hyundai Terracan  RA25-wDynapro HLKorea2500
102255/70R16-Mazda BT50           RH12-wDynapro HTIndo2500
103255/70R16-Nissan Navaro         RF10-wATIndo2500
104265/70R16-Mitsu.Pajero  RF10-wATIndo2600
105265/70R16-6P-Pajero       RT03-wMTKorea3350
106265/75R16-GMC(option)     RF10ATKorea2700
107275/70R16-Land Cruiser 2005RA33Dynapro HP2Korea3300
108285/75R16-10P-Pick up      RF10ATKorea3600
109205/45R17(XL)Kia Rio/CeratoK125Ventus Prime3Indo1480
110205/45R17(XL)Kia Rio/CeratoH457Ventus V2-2Indo1480
111205/50R17-93V(XL)HD i 30/Mazda 3K120Ventus V12 evo2Korea1550
112205/50ZR17-93Y(XL)HD i 30/Mazda 3H457Ventus V2-2Indo1550
113215/45ZR17-91Y(XL)Kia Forte/Cerato   K120Ventus V12 evo2Korea1570
114215/45ZR17-91Y(XL)Kia K3/Cerato   H457Ventus V2-2Indo1570
115215/50ZR17(XL)Cruze/FocusK120Ventus V12 evo2Korea1500
116215/60R17-H.dai Creta/Mitsu.OutlanderK435Kinergy eco2Indo2100
117215/60R17-Hyundai Creta/PeugeotRA23Dynapro HPKorea2200
118225/45ZR17(XL)Elantra 2016/RondoK120Ventus V12 evo2Korea1680
119225/50R17-Chevrolet OrlandoH457Ventus V2-2Indo1650
120225/50ZR17-Kia Carens 2010K114Ventus ME 01Korea1650
121225/55R17-Mazda 6/Mercedes VitoK415OptimoKorea1900
122225/60R17-Sportage/TucsonH436Kinergy GTKorea2390
123225/60R17-Sportage/SiennaRA33Dynapro HP2Korea2450
124225/65R17-Honda CR-VRH12Dynapro HTIndo2160
125235/45ZR17(XL)Ford Mondeo K120Ventus V12 evo2Korea2200
126235/50ZR17-Accura H452Ventus S1-noble2Indo2200

 

127235/60R17-Kia Grand Carnival/Mer.GLK   RA33Dynapro HP2Korea1930
128235/60R17-Captiva 2007/Starrex 2019RA23(O.E)Dynapro HPKorea2200
129235/65R17-108V(XL)Santafe 2010            RA33Dynapro HP2Korea2070
130235/70R17(XL)Ford F150RH12Dynapro HTIndo2700
131245/40ZR17-Mercedes C240H452Ventus S1-noble2Indo2000
132245/40R17-Mercedes C240K125Ventus Prime3Indo2200
133245/40ZR17(XL)Mercedes C240K120Ventus V12 evo2Korea2300
134245/45ZR17(XL)Mer.E350/Audi A6 K120Ventus V12 evo2Korea2300
135245/65R17-Mitsubishi TritonRA23Dynapro HPKorea2000
136245/65R17-Mitsubishi TritonRF10-wATIndo2450
137245/70R17-Land Cruiser PradoRA33Dynapro HP2Korea2900
138245/75R17-10P-Dodge RamRH03Dynapro ASKorea2800
139245/75R17-GMC(option) RF10-wATIndo2800
140255/50R17-Tucson(option)K104Ventus SportKorea2300
141255/65R17-Chevrolet/Isuzu D MaxRH12-wDynapro HTIndo2500
142265/65R17-Fortuner/Pajero SportRA33Dynapro HP2Korea2400
143265/65R17-Mazda BT50/Ford RangerRF10-wATIndo2400
144265/70R17-Ford Ranger(option) RF10-wATIndo3050
145275/65R17-Land Cruiser     RA33-wDynapro HP2Korea2900
146285/65R17-Lexus GL470     RA33-wDynapro HP2Korea3300
147285/70R17-8P-Ford Ranger RAPTORRT03MTKorea3700
148215/35ZR18-Fiat 500(option)Z212Ventus Rs2Korea1800
149215/40R18-Hyundai Veloster 2015K125Ventus Prime3Indo2200
150215/40R18-Hyundai Veloster 2015K115(O.E)Ventus Prime2Korea2400
151215/45R18-Chevrolet Cruze (option)H457Ventus V2-2Indo1900
152215/45ZR18-Mazda3 2.0K120Ventus V12 evo2Korea2200
153215/45ZR18-Mazda3 2.0K127Ventus S1 evo3Korea2300
154215/50ZR18(XL)Q2/CX3/K5(option) K110Ventus V12 evoKorea1900
155225/35ZR18-Mini Cooper(Option)K104Ventus SportKorea1900
156225/40R18-Veloster 2018K125Ventus Prime3Indo2250
157225/40ZR18-Veloster/Elantra 2019K120Ventus V12 evo2Korea2400
158225/45R18-Sonata/OptimaK125Ventus Prime3Indo2200
159225/45ZR18-Sonata/OptimaK114Ventus ME 01Korea2400
160225/55R18-Tucson/Peugeot 5008K125Ventus Prime3Indo2000
161225/55R18-Tucson/Peugeot 5008H426(O.E)OptimoKorea2200
162235/40ZR18(XL)Mer. A250 AMGK120Ventus V12 evo2Korea2700
163235/45R18-Hyundai Kona/Sonata 2019K125(O.E)Ventus Prime3Indo2350
164235/50R18-Audi Q3/Toyota Alphard       K125Ventus Prime3Indo2400
165235/55R18-Sportage/Captiva 2012         K125Ventus Prime3Indo2300
166235/55R18-Sportage/Captiva 2012         H426(O.E)OptimoKorea2480
167235/60R18-Santafe/SorentoH426OptimoKorea2480
168235/65R18-Infinity QX60/Luxgen 7 RA33Dynapro HP2Korea2700
169245/35ZR18(XL)Lambor./SLK350     K110Ventus V12 evoKorea3000
170245/40ZR18(XL)Audi A4/A5   H452Ventus S1 noble2Indo2700
171245/45R18-BMW 520/Vinfast Lux A2.0K125Ventus Prime3Indo2600
172245/50R18-Mercedes S/BMW 745K415OptimoKorea2700
173245/60R18-Hyundai Veracruz/Palisade RA23(O.E)Dynapro HPKorea2650
174245/60R18-Toyota Highlander RA33Dynapro HP2Korea2700
175255/35ZR18(XL)CLK550/Z4K120Ventus V12 evo2Korea3000
176255/40ZR18(XL)SL550/IS 350K120Ventus V12 evo2Korea3200
177255/45ZR18(XL)CLK550/A7/S500         K120Ventus V12 evo2Korea3300
178255/55R18(XL)BMW X5/Accura MDX    RA23Dynapro HPKorea3000
179255/60R18-Ford Everest/RextonK406OptimoKorea2570
180255/70R18-Jeep/Ford/GMCRH12Dynapro HTIndo3200
181265/35ZR18(XL)Mercedes E250K120Ventus V12 evo2Korea3200
182265/60R18-110V-Colorado/Trailblazer RA33Dynapro HP2Korea3300
183265/60R18-114T-Ranger/ColoradoRF10ATIndo3300
184265/65R18-Ford Ranger(option)RF10ATIndo3000
185265/70R18-Ford Ranger(option)RF10ATIndo3200
186275/45ZR18(XL)CL600/S400K107Ventus S1 evoKorea3300
187275/60R18-Toyota Land CruiserRA33Dynapro HP2Korea3100
188275/65R18-Ford Ranger(option)RF10ATIndo3200
189285/35ZR18(XL) Mer. SL550K107Ventus S1 evoKorea3300
190215/35ZR19(XL)Kia Rio(option)K107Ventus S1 evoKorea2400
191225/35ZR19(XL)Kia K3(option)K120Ventus V12 evo2Korea3200
192225/40ZR19(XL)Genesis coupeK120Ventus V12 evo2Korea3200

 

193225/45ZR19(XL)Mazda 6/Mini CooperK120Ventus V12 evo2Korea3300
194225/55R19-Mazda CX5H426OptimoKorea2450
195225/55R19-Mazda CX5K125Ventus Prime3Indo2600
196235/35ZR19(XL)Hyundai Veloster 2020K120Ventus V12 evo2Korea3300
197235/50R19-Captiva 2016/Mer. GLKK125Ventus Prime3Indo2900
198235/50R19-Captiva 2016/Mer. GLKK415(O.E)OptimoKorea3070
199235/55R19(XL)Santafe 2017/GLC RA33Dynapro HP2Korea3070
200245/35ZR19(XL)Audi TTS 2016K120Ventus V12 evo2Korea3500
201245/40ZR19-98Y(XL)Genesis/VinfastK120Ventus V12 evo2Korea3900
202245/45ZR19-Sportage/Tucson 2018K127Ventus S1 evo3Korea3200
203245/45R19-Sportage/Tucson 2018H436(O.E)Kinergy GTKorea3300
204245/55R19-High Lander/Venza/CX9    RA33Dynapro HP2Korea3900
205255/40ZR19(XL)Audi A6 2014     K120Ventus V12 evo2Korea4000
206255/50R19-Vinfast Lux SA2.0/X5   RH07Ventus ASKorea3300
207255/55R19-Audi Q7RH07Ventus ASKorea3300
208255/55R19-Audi Q7RA33Dynapro HP2Korea3900
209275/30ZR19(XL)Porsche 911K120Ventus V12 evo2Korea4600
210275/35ZR19(XL)Vinfast Lux A2.0K110Ventus V12 evoKorea3900
211275/55R19-Mercedes GL450K117Ventus S 1 evo2Korea4700
212285/30ZR19(XL)Corvette ZR1K107Ventus S 1 evoKorea3800
213285/35ZR19(XL)BMW M5/M6 K107Ventus S 1 evoKorea4000
214225/30ZR20(XL)Veloster(option)K110Ventus V12 evoKorea3300
215245/40ZR20(XL)Tucson(option)K120Ventus V12 evo2Korea4000
216245/50R20-Hyundai Palisade/VenzaRA33Dynaporo HP2Korea3900
217255/35ZR20(XL) S550/CL63/Audi A6K120Ventus V12 evo2Korea4400
218255/50R20-Ford Explorer 2018H452(O.E)Ventus S1 noble2Korea4450
219265/45R20-Bentley/Lexus(option) RH07Ventus ASKorea4400
220265/50R20-Ford Everest Titan 2017RA33Dynaporo HP2Korea3900
221275/30ZR20(XL)Audi(option)K110Venus V12 evoKorea4300
222275/30ZR20(XL)Audi(option)K120Venus V12 evo2Korea4900
223275/55R20(XL)xe bán tải RF10ATKorea4300
224275/60R20(XL)Infinity QX56 RF10ATKorea3900
225285/50R20(XL)Lesux LX570       RH07Ventus ASKorea3800

 

226295/40R20(XL)Mer.ML63RH06Ventus STKorea3800
227305/50R20(XL)HummerRH07Ventus ASKorea4300
228245/35ZR21(XL)BMW Alpina B7K110Ventus V12 evoKorea4200
229295/35ZR21(XL)Audi Q7K117Ventus S1 evo 2Korea6000
230285/35R22(XL)Audi Q7(option)RH06Ventus STKorea5500
231285/35R22(XL)Audi Q7(option)K117Ventus S1 evo 2Korea6000
232285/45R22(XL)Cadillac EscaladeRH06Ventus STKorea6000
233305/45R22(XL)Hummer(option)RH07Ventus ASKorea4300
234305/35R24(XL)Cadilac Escalade(option)RH06Ventus STKorea4400
II/Vỏ xe k hách và xe tải bố kẽm
235650R16-10P-Hyundai New Mighty N250AH11RadialKorea2260
236700R16-12P-HD County/Mighty 75SAH11RadialKorea2700
237750R16-12P-Hyundai County/HD72 AH11RadialKorea2000
238750R16-16P-Hyundai HD72Z59RadialKorea2800
239750R16-16P-Hyundai HD72AH15RadialKorea2900
2408.5R17.5-12P-HD65/72/78AH35Smart flexChina3400
2418.5R17.5-12P-HD65/72/78DH35Smart flexChina3400
2429.5R17.5-16P-HD Aero TownAH35Smart flexKorea4600
243215/75R17.5-12P-HD County/HD 72DH05RadialKorea4200
244215/75R17.5-12P-HD County/HD 72AH11RadialKorea4300
245215/75R17.5-16P-xe chuyên dụngTH10RadialKorea4500
246225/75R17.5-12P-HD County/HD72DH05RadialKorea4900
247225/75R17.5-12P-HD County/HD72AH11RadialKorea5000
248235/75R17.5-18P-xe chuyên dụng TH22RadialKorea5900
249245/70R17.5-18P-xe chuyên dụng TH22RadialKorea6000
2508R19.5-12P-xe khách ThacoAH35Smart flexKorea4500
251245/70R19.5-14P-Town/HD120/210DH35Smart flexChina4900
252245/70R19.5-16P-Town/HD120/210AH11RadialKorea5200
253245/70R19.5-18P-Town/HD120/210AH35Smart flexKorea5600
254900R20-14P-xe khách/tảiAH11RadialKorea5200
2551000R20-16P-xe khách/tảiAM81RadialChina6000
256365/80R20-20PR-TL   TH31RadialKorea12500
25711R22.5-16P-xe tảiAM06RadialKorea6500
25811R22.5-16P-xe tảiDM03RadialKorea6600
25912R22.5-16P-xe khách/tải AH30+RadialKorea8000
26013R22.5-18P-xe tải nặngAH11RadialKorea8000
26113R22.5-18P-xe tải nặngDM03RadialKorea8000
262255/70R22.5-16P-xe khách/tảiAL10Radial-e cubeKorea6400
263315/60R22.5-16P-xe khách/tảiAL10Radial-e cubeKorea8700
264315/70R22.5-16P-xe khách/tảiAL02RadialKorea7500
265315/80R22.5-18P-xe tải nặng AH11RadialKorea8600
266315/80R22.5-20P-xe tải nặng AM09Smart worksKorea8800
267385/65R22.5-20P-xe tải nặngAH15RadialKorea9000
2681200R24-18P-xe tải nặngAM06RadialKorea7700
269285/75R24.5-16P-xe đầu kéoAL07RadialKorea7900