ÁO DREAM

ÁO DREAM

1. SUPER DREAM KFVN ( sản xuất năm 2001 )

1.BỘ CHẮN BÙN SAU 308.590
2.NẮP TRÊN TAY LÁI 150.000
3.NẮP DƯỚI TAY LÁI 180.000
4.MẶT NẠ TRƯỚC 120.000
5.CHẮN BÙN TRƯỚC 230.000
6.ỐP GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI 80.000
7.ỐP GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI 80.000
8.BỘ YẾM ZA 380.000
9.BỘ CỐP PHẢI ZA 130.000
10.BỘ CỐP TRÁI ZA 130.000
11.CAO SU BẢO VỆ YẾM 160.000
12.ỐP CDI BÊN PHẢI 80.000
13.ỐP CDI BÊN TRÁI 80.000
14.CHẮN BÙN ĐUÔI SAU 70.000
15.ỐP NHỰA SƯỜN TRÁI 40.000
16.ỐP NHỰA SƯỜN PHẢI 40.000