XIN QÚY KHÁCH KÉO XUỐNG DƯỚI ĐỂ XEM GIÁ VÀ HƯỚNG DẪN SIZE 

* MIỄN PHÍ CÔNG THAY + BAO RÁP LÊN XE !

+  CHỈ RIÊNG LẮP RÁP ĐÃ TIẾT KIỆM ĐƯỢC TỪ => 80.000VNĐ đến 150.000 VNĐ ( Vì sao ? vì mặt bằng nhà )

+  GIÁ VỎ LẠI LÀ GIÁ SỈ – CÒN GÌ TUYỆT VỜI BẰNG ??

+ LƯU Ý : TRÁNH NHẦM TIỆM GÂY RA NHỮNG VẤN ĐỀ KHÔNG MONG MUỐN 

maxxis

MAXXIS 3D KIM CƯƠNG ( DIAMOND )

Bảng giá:  DREAM – WAVE  ( Các size -17  là vỏ dành cho xe số )

VỎ MAXXIS 2.25-17 Xài ruột : 245.000 VNĐ ( TT 900 )
VỎ MAXXIS 2.50-17 Xài ruột: 280.000 VNĐ ( TT 900 )
VỎ MAXXIS 2.75-17 Xài ruột : 390.000 VNĐ ( TT 900 )

Bảng giá: MAXXIS KHÔNG RUỘT

70/90-17  : 390.000 VNĐ : MAXXIS 3D KIM CƯƠNG ( DIAMOND )
80/90-17  : 450.000 VNĐ : MAXXIS 3D KIM CƯƠNG ( DIAMOND )
100/70-17  : 630.000 VNĐ : MAXXIS 3D KIM CƯƠNG ( DIAMOND )
110/70-17  : 690.000 VNĐ : MAXXIS 3D KIM CƯƠNG ( DIAMOND )

Lốp MAXXIS : 80/90-16 : 460.000  VNĐ (Trước SH MODE) 

LỐP MAXXIS 100/90-14 : 600.000 VNĐ ( Sau SH MODE + PCX )  

VỎ MAXXIS :  90/90-12  : 450.000 VNĐ ( TRƯỚC LEAD )

VỎ MAXXIS : 100/90-10  : 470.000 VNĐ ( SAU LEAD )

VỎ MAXXIS : 80/90-14 : 440.000 VNĐ ( Trước AB , Vario 2015 , click )
VỎ MAXXIS : 90/90-14 : 480.000 VNĐ  ( Sau AB , Vario 2015 , click )

VỎ MAXXIS : 70/90-16 : 380.000 VNĐ ( Trước AB , Vario 2015 , click )
VỎ MAXXIS : 80/90-16 : 480.000 VNĐ  ( Sau AB , Vario 2015 , click )
VỎ MAXXIS : 90/90-16 : 540.000 VNĐ ( Trước AB , Vario 2015 , click )

VỎ MAXXIS : 80/90-15 : 580.000 VNĐ ( Trước VESPA LIBERTY )
VỎ MAXXIS : 100/80-14 : 670.000 VNĐ  ( Sau VESPA LIBERTY  )

==================================

MAXXIS 6002

Bảng giá: MAXXIS KHÔNG RUỘT

70/90-17  : 380.000 VNĐ : MAXXIS 6002 ( maxxis vàng , maxxis raider ) 
80/90-17  : 420.000 VNĐ : MAXXIS 6002 ( maxxis vàng , maxxis raider ) 
90/80-17  : 420.000 VNĐ : MAXXIS 6002 ( maxxis vàng , maxxis raider ) 

==================================

vo-xe-maxxis-dylan

MAXXIS TRƯỚC SH :  100/80-16  : 750.000 VNĐ ( Trước SH )

MAXXIS SAU SH : 120/80-16 : 800.000 VNĐ ( Sau SH )

VỎ MAXXIS :  110/90-10  : 520.000 VNĐ ( TRƯỚC FREE WAY )

VỎ MAXXIS 110/70-12  : 520.000 VNĐ ( vỏ trước sprint  , VỎ XE GRANDE )

VỎ MAXXIS  120/70-12 : 550.000 VNĐ ( Trước MSX + VESPA GTS  , vỏ sau sprint  )

VỎ MAXXIS 130/70-12 : 650.000 VNĐ ( SAU VESPA GTS + MSX ) 

VỎ MAXXIS  : 110/90-13  : 690.000 VNĐ ( Trước PS + DYLAN )

VỎ MAXXIS : 130/70-13 : 740.000 VNĐ ( SAU PS + DYLAN )

 

==================================

MAXXIS M6017

VỎ MAXXIS :  110/70-11  : 660.000 VNĐ ( TRƯỚC FREE WAY )

VỎ MAXXIS 120/70-11  : 780.000 VNĐ  SAU VESPA PRIMAVERA 

VỎ MAXXIS  120/70-10 : 700.000 VNĐ ( Trước MSX + VESPA GTS )